İSTANBUL KADIKÖY’DE KENT SUÇU İŞLENİYOR.!

İstanbul, Kadıköy Acıbadem’de bir kent suçu işleniyordu, devam ediyor mu, etmiyor mu.?

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

İSTANBUL KADIKÖY’DE KENT SUÇU İŞLENİYOR.!

İstanbul, Kadıköy Acıbadem’de bir kent suçu işleniyordu, devam ediyor mu, etmiyor mu.?

Acıbadem Mahallesinde yaşanmakta olan sorun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Sağlık Grubunun Kadıköy/Acıbadem’de, doğrudan E-5 karayoluyla ayrılan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait araziyi önce 16 daha sonra uzatılarak 36 yıllığına kiralayarak VIP hastane inşa etmesiyle başlamıştır.

Söz konusu hastane bodrum katları otopark olmak üzere toprak üzerinde 6 kat olarak projelendirilmişken yıllar içerisinde yapılan proje tadilatlarıyla şu anda 8 kat bodrum, 12 normal kat, 2 çatı katı ve helikopter pistiyle birlikte tam 23 kata çıkartılmış. Diğer bir deyişle müsaade edilen inşaatın 2,5 kat fazlası bir inşaat alanına yükseltilmiştir.

Bu proje tadilatlarıyla bir hastanenin olmazsa olmazı otoparkları da ameliyathane ve çeşitli tıbbi birimlere dönüştürülerek hastane otoparksız bir şekilde tamamlanmıştır. Şimdi, açılışına çok az bir zaman kalmış olan hastane, otopark sorununu çözmek amacıyla hastane binasının hemen yanına ya da karşısına bir otopark yapılmasını istemektedir. Medipol yönetimi bunu yaparken de her türlü hukuk tanımazlıkla, usulsüzlükle, semt sakinlerini hiçe sayarak, çevreye, yeşile zarar vererek hareket etmektedir.

Yer ve Olay

1) Acıbadem Metro İstasyonunun 1. ve 2. çıkışlarının arkasında ve işletmeye açılmak üzere olan Medipol Hastanesinin hemen bitişiğindeki yeşil alana 9 katlı otomatik otopark inşa edilmek istenmektedir.

27.07.2023 tarih ve 3508-176 sayılı İBB Encümeni kararıyla 30 yıllığına tam otomatik şehir otopark tesisi yaptırma ve işletmeye verilmesi işi Torul Gayrımenkul A.Ş. ve Otomatik Otopark Sistemleri San. Tic. A.Ş. Ortaklığı adına ihale edilmiştir.

2) Acıbadem Metro İstasyonunun 3. çıkışının yanında ve Beyaz Leylaklı Sokağın bitiminde yer alan yeşil alana Medipol Sağlık Grubu tarafından müteahhitte verilerek şimdilik açık otopark ve bilahare 15 katlı konaklama tesisi inşa edilmek istenmektedir.

Belirtilen Yerlerdeki Arazilerin Mülkiyeti, İmar Durumu ve Yetkilisi:

1) Otopark yapılmak istenen arazi karayolu şevidir. Karayolu şevlerinde yetki sahibi olan Karayolları İdaresi 2002 yılında imzalanan bir protokolle bu alanları yeşillendirilmesi, yan yol yapılması vb. amacıyla ancak yapılacak her işlem için Karayollarından onay alınması şartıyla İBB’ye devretmiştir.

Bu arazi imar planlarında Metro istasyonu ve otobüs durağı alanı olarak gözükmektedir. İmar planı değiştirilmeden burada otopark inşa edilemez. Burada herhangi bir inşai faaliyet yapma yetkisi İBB’de olmakla birlikte İBB bunun için Karayolları İdaresinden ve Avrasya Tüneli giriş yolu üzerinde olduğundan Ulaştırma Bakanlığından da onay almak zorundadır. İBB tarafından otopark ihalesine çıkıldığında bu kurumlardan alınmış herhangi bir onay bulunmamaktadır.

2) Konaklama tesisi yapılmak istenen arazinin mülkiyeti ise Vakıflar Genel Müdürlüğündedir. Bu arazi imar planında kısmen park ve kısmen de konut alanı olarak gözükmektedir. Yetkilisi Vakıflar Genel Müdürlüğüdür ve Medipol Sağlık Grubuna 30 yıllığına kiraya verilmiştir.

Acıbadem Sakinleri Olarak Bu İnşaatlara Neden Karşı Çıkıyoruz:

§ Çok katlı otomatik otopark, zorunlu olmasına rağmen kendi binası içinde kapalı otopark yapmamış olan özel Medipol Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu faydası gözetilmeden belediyenin kaynaklarıyla, kamu arazisine inşa edilmek istenmektedir.

§ Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, üzerinde yapılaşma olmaması şartıyla devrettiği alan usulsüz bir şekilde yapılaşmaya açılmaktadır.

§ İnşa edilmek istenen otoparkın hem Acıbadem Caddesi’nde hem de Avrasya Tüneli’nde trafik yoğunluğuna, deprem/afet gibi durumlarda itfaiye, ambulans gibi resmi araçların ulaşımına engel olacağı aşikârdır.

§ Acıbadem Metro Durağının hemen üzerinde bulunan adı geçen otopark inşaat alanı, Acıbadem Metrosu ve çevredeki konutlar için henüz hafriyat aşamasındayken dahi tehlike arz etmektedir.

§ İnşaat için şimdiye kadar pek çok ağaç tahrip edilmiş, yerinden sökülmüştür; halen kalan yeşil alan üzerindeki tahribat devam etmektedir.

§ Bu inşaatın gerçekleşmesinin, E-5 yanında bulunan aynı yasal statüye sahip tüm alanların usulsüz ve/veya halkın zararına yapılaşmaya açılmasının önünü açacağı da öngörülebilir bir gerçektir.

§ 2018 yılında Medipol Hastanesi inşaatı başladığında E-5’in Ankara’ya gidiş istikameti kenarındaki arazi Medipol Sağlık Grubu tarafından Vakıflar İdaresinden kiralanarak buraya işçiler için konteynırlar yerleştirilmiş ve böylece mevcut park ve yeşil alan mahalle sakinleri için kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca Beyaz Leylaklı Sokaktan Metro ve otobüs durağına ulaşım sadece dar ve uzun bir merdiven vasıtasıyla sağlanabilmiş ve bu durum engelliler ve S.Gökçen Havaalanına bagajlarıyla gidenler için ciddi zorluk yaratmıştır. Konaklama tesisinin inşasıyla ise yayaların buradan Metro istasyonuna ve otobüs durağına ulaşımı tamamen imkânsız hale gelecektir.

§ Mahalle halkının en yakın deprem toplanma alanı ortadan kaldırılacaktır.

§ Üzerinde çeşitli meyve ağaçlarının olduğu, birçok canlıya da ev sahipliği yapan bu arazideki ağaçların bazıları konteynırlar yerleştirilirken kesilmiştir. Medipol Hastanesinin inşaatının bitmesiyle işlevlerini tamamlamış olan konteynırlar kaldırılırken geriye kalan ağaçlar kesilmeye başlanmıştır.


Acıbadem Sakinlerinin Talepleri Nelerdir?

§ Mahalle halkı olarak bizlerin talep ve ihtiyaçlarının belediye tarafından dikkate alınmasını ve inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını istiyoruz.

§ Bu iki alanın geri dönülmeyecek şekilde yeşil alan ve depremde toplanma alanı olarak mahalle halkının kullanımına bırakılmasını talep ediyoruz.

§ Harem’den Gebze’ye uzanan ve İBB’ye devredilmiş E-5 yanında bulunan, aynı statüye sahip tüm alanların benzer şekilde korunmasını istiyoruz.

 #ÖkkeşBölükbaşı, #medyagunebakis.com, #Toplumsalmuhalefet,

 

 

 

Üsküdar Belediyesi Medipol Hastanesi inşaatını durdurma kararı verdi mi, vermedi mi.?

CHP’li Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nin inşaatını durdurma kararı aldı. İBB de kısa süre önce inşaatın yapılacağı arazinin imar planlarını iptal ettirmişti.

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’li Sinem Dedetaş yönetimine geçen Üsküdar 

Belediyesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin inşaatını durdurdu. Kısa süre önce de inşaat arazisinin imar planları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal ettirilmişti. 

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Üsküdar Belediyesi, ilçedeki Medipol Hastanesi inşaatının durdurulmasına karar verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tarafından Medipol Üniversitesi için imar planı hazırlanmıştı. Bakanlık, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden “yükseköğretim tesisi alanına” dönüştürmüştü.

İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığını belirtildi. Alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi. İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise İBB-İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusuyla, 31 Ocak 2024’te imar planlarının iptaline karar verdi. 

Planları iptal edilen arazide devam eden inşaat ise kısa süre önce CHP’li Üsküdar Belediyesi tarafından durduruldu. Emre Özipek isimli yurttaş, plansız kalan alanda devam eden inşaatın kanunsuz olduğunu belirterek Üsküdar Belediyesi’ne başvurdu. Üsküdar Belediyesi ise yapılan kontrol ve incelemenin ardından inşaatın durdurulduğunu bildirdi. 

AMACINA UYGUN KULLANILMADI 

Arazi daha önce tartışmalara neden olmuştu. Emre Özipek isimli bir yurttaş, Medipol’ün otopark olarak kullandığı alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığını belirterek dava açmıştı. İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hazırlattığı bilirkişi raporunda arsanın 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı. Özipek ise arsanın 2016’nın sonuna kadar atıl bırakıldığına ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ayrıca arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü arsanın Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi olarak kullanıldığını, ayrıca arsaya 32 derslikli bir ek bina yapılacağını iddia ederek davanın reddini istedi. Dava kapsamında bir inşaat mühendisiyle bir hukukçu tarafından arazide keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün beyanının gerçeği yansıtmadığı, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı vurgulandı. Ancak tüm bunlara rağmen yargı süreci sonuçlandırılmadı.

HAKİM DEĞİŞTİ

Dava çok önemli bir aşamaya gelmişken birden mahkemenin hâkimi değişti. Yeni atanan hâkim 2021’de “zamanaşımını” gerekçe göstererek davaya ilişkin “ret kararı” verdi. Arsanın varisi Özipek kararı istinafa (Bölge Adliye Mahkemesi’ne) taşıdı. Mahkeme, ret kararını kaldırarak dosyayı davanın yeniden görülmesi için 2023’ün son günlerinde ilk mahkemeye gönderdi. Hukuk mücadelesine devam eden Özipek, “Davanın bile isteye sürüncemede bırakıldığını, davanın yıllarca sürdürüleceğini” vurgulayarak yargı sürecinin devam etmesine rağmen Medipol’ün hızla inşaata başladığını açıkladı.

MEDİPOL İDDİALARI YALANLADI

Medipol Sağlık Grubu, bazı basın yayın organlarında yayımlanan; Üsküdar Belediyesi’nin Medipol Hastanesi inşaatını durdurduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada ''habere konu alanda yer alan taşınmazda İstanbul Teknik Üniversitesi’nce hazırlanan ve Üsküdar Belediyesi’nce onaylanan statik projeye göre ve Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın 17.08.2023 tarihli Güçlendirme İzin Belgesi’ne dayanılarak depreme karşı güçlendirme çalışması yapılmaktadır.

Anılan yerde bunun dışında hiçbir inşaat faaliyeti söz konusu değildir. Üsküdar Belediyesi’nce inşaatın durdurulduğu yönündeki haberlerdeki iddialar mesnetsiz ve maksatlıdır. Bu yayımlara karşı hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: 09.05.2024

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/uskudar-belediyesinden-medipol-hastanesi-insaatina-durdurma-karari-2204654?utm_campaign=Cumhuriyet&utm_medium=SliderHaber&utm_source=Anasayfa

#ÖkkeşBölükbaşı, #medyagunebakis.com, #Toplumsalmuhalefet,

Diğer Haberler

 • PERPA İSTİHDAM VE KALKINMA MERKEZİ AÇILDI
 • DENİZ DOLMUŞLAR DENİZE İNDİRİLDİ
 • İSTANBUL KADIKÖY’DE KENT SUÇU İŞLENİYOR.!
 • İSTANBUL’DA OHAL İLAN EDİLDİ
 • ALİ SİRMEN UĞURLANDI
 • TİP, ESENYURT ADAY TANITIM TOPLANTISI
 • ÖDEMİŞLİLER GELENEKSEL KAHVALTIDA BULUŞTU
 • *BELEDİYE HİZMETİ PARTİCİLİK DEĞİL, HALK HİZMETİDİR.!*
 • MUSTAFA AKGÜN ve KAÇAR SOKAK SAKİNLERİ RÖPORTAJI
 • AYSEL ÖYMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP