IŞIK BİNYILI DERNEĞİ SU-GIDA-ENERJİ PANELİ

Işık Binyılı Mülti-Medya, Kültür, Sosyal Destek ve Geliştirme Derneği (IşıkBinyılı.Org) ve “The Light Millennium Global” ile işbirliğiyle SU, KULLANILMIŞ SU YÖNETİMİ VE SU-GIDA, ENERJİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ PANELİ düzenledi.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

IŞIK BİNYILI DERNEĞİ SU PANELİ

 

Işık Binyılı Derneği ikinci kez; 40. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarında

 


Fuar kapsamında, 1 Kasım 2023, Çarşamba günü, Birleşmiş Milletler 2023 SU Konferansı ve On Yıl SU Eylem Planına (2018-2028) bir katkı sunmak amacıyla ve

Işık Binyılı Mülti-Medya, Kültür, Sosyal Destek ve Geliştirme Derneği (IşıkBinyılı.Org) ve “The Light Millennium Global” ile işbirliğiyle SU, KULLANILMIŞ SU YÖNETİMİ VE SU-GIDA, ENERJİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ PANELİ düzenledi. #BM2023SUKonferansı ve #SUOnYılEylemi 

 

Panelin Tanımı:

Birleşmiş Milletler ’in 46 yıl aradan sonra, BM’de 22-24 Mart 2023 tarihleri arasında yapmış olduğu kapsamlı konferans çerçevesinde; SU Konferansı ve On Yıllık SU Eylem Planına ve GIDA Güvencesine bir katkı sunmak amacıyla #BM2023SUKonferansı ve #SUEylemi çerçevesinde su, gıda ve enerji paneli gerçekleştirildi.

 


DOĞAL FELAKETLERDE

#SU, #GIDA ve #ENERJİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SU EYLEM PLANI

Toplumsal farkındalık, bilinç oluşturma, su ve gıda ilişkisi ve potansiyel krizleri nasıl önüne geçebiliriz.? yanıt arayışlarıyla birlikte; kullanılmış su’yun yönetimi ve bunların da birbiriyle doğrudan ve dolaylı ilişkileri ve etkileri üzerine ortak bilincin artmasına yönelik birey, kurum ve toplumların bu hayati önem taşıyan konuda, sorumluluk alma ve taahhütte bulunmayı teşvik etmeyi ve arttırmayı hedefler.

 


KONUŞMACILAR:
Moderatör/Yönetici: BİRCAN ÜNVER, M.A., IşıkBinyılı.Org
Ana Konuşmacı:
 Prof. Dr. SEMIH ERYILDIZ, Gebze Üniversitesi
Açılış Konuşması:
 Asst. Prof. Dr. ÖZGÜN ARIN, Okan Üniversitesi
H. AHMET GÜNEY, Plant Factory, Kurucu Ortak ve Ekip Lideri
M. TOPRAK CILIZLAR, İ.T.Ü.
NECDET YILMAZ, Illustrator, Animator, “

Su, Hayat’tır” Animasyon Konuya ilişkin doktora öğrencileri de katkı sağlayacaktır.
İlişkin kısa video gösterimi de öngörülmektedir.

Format: Panel (tanıtım, sunumlar ve soru-yanıt bölümü)

 

DOĞAL FELAKETLERDE #SU, #GIDA ve #ENERJİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ  KONUŞMACILARI;

 

Prof. Dr. SEMIH HALİL ERYILDIZ
Prof. Dr. Semih Eryıldız, Balkanlar ve Karadeniz’den gelerek Beşiktaş’a yerleşen bir ailenin mensubudur.
Ailesinin görevleri nedeniyle Kuledibi Okçu Musa İlk Okulu, Beyoğlu Ortaokulu ve Taksim Atatürk Lisesi’nden sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

1972 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Bilim Dalında Yüksek Lisansını; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kentleşme ve Çevrebilim- ekoloji- Doktorasını yapmıştır. Kamu ve özel kesimde müdürlük, daire başkanlığı, genel müdürlük, yönetim kurulu başkanlığı, (1977- 80) milletvekilliği ve sonrasında bakan danışmanlığı yapmıştır.
Eryıldız, Öğretim yaşamında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Anadolu Üniversitesi ve Mimarlık Vakfında ders vermiş, Anadolu. Üniversitesi Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Kıbrıs Bilim Vakfı Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Lisans Üstü Programları yöneticisi ve İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı. Proje Stüdyolarında yöneticilik yanında, Üniversitesi Kurucusu, Bahçeşehir Üniversitesi “Grafik İletişim”, “Ekolojik Peyzaj”, “Malzeme”, “Kentsel Tasarım” dersleri verdi. Yüksek lisans ve doktora programlarında “planlama, tasarım, yöntem bilim”, dersleri ile birlikte tez yöneticiliği yaptı. Tiran Epoka Üniversitesinde Lisansüstü programlar, Kosova’da dekanlık yaptı. MÜ’den sonra, DOU’da Mimarlık Bölüm Başkanı, Lisans Üstü Program yöneticisi ve Bilimsel araştırma Kurulu Üyeliği yapmıştır. GTU’da diploma; Okan’da Proje ve Ekolojik Mimarlık dersleri vermektedir. Eryıldız sekizi uluslar arası kırk beş bilimsel makale, araştırma, değerlendirme ve bildiri ile kamu yönetimi ve siyaset alanında altı, kentleşme ve ekoloji alanında beş kitap, toplan 15 kitap yazarıdır. Kamu ve sivil toplum örgütleri ile üniversitelerde konferans, eğitim çalışması ve söyleşiler yapmış, radyo, televizyon, dergi ve gazetelerde sayısız makale ve mülakatı, yayınlanmıştır
Eryıldız projeci olarak toplu konut, banka, alışveriş. Merkezi projeleri yapmış, yarışmalara girmiş, ödüller almış, yüklenici olarak kendisi ve şirketince üretilen işler yanında ulusal ve uluslararası işler yapan firmalarla ve şantiyede çalışmıştır. TDÇİ İskenderun demir-çelik tesisleri yerleşimi planlama ve proje hizmetleri yapmış, Proje ve Arşiv sorumlusu olmuştur. Ankara Belediyesinde Batıkent Projesinin ilk planlayıcısıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Toplumsal Dönüşüm Müdürlüğüne “Ekolojik Planlama ve tasarım ölçütleri” projesini, UNDP’ye kamu yapılarının ekolojik dönüşümü projesinde takım liderliği yaparak çalışmasını tamamlamış olup, Lefke Avrupa Üniversitesi yeni yapılarının planlaması ve Kıbrıs’ta bir ekoköy çalışması yapmıştır.
Eryıldız, Dünya Mimarlar Birliği Genel Kurullarına, atölye çalışmalarına, seminerlerine katılmış, bildiriler sunmuş, odayı ve ülkeyi temsil etmiştir. Dünya Mimarlar Birliği UIA/Habitat komisyonu, Türkiye Kesimi üyeliği, UIA/ Mimarlık ve Enerji Komisyonu, Komisyonu Sekreterliği yapmış olup, Küresel Ekoköyler ağı GEN (Global Eco-Village Network) Türkiye ve Ankara Kesimi Oluşturucularındandır.

Asst. Prof. Dr. ÖZGÜN ARIN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 2008 yılında bölüm ikincisi olarak mezun olan Özgün Arın, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde 2008-2010 yılları arasında tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde 2010-2018 yılları arasında “İstanbul’un Anadolu Yakası Kıyılarında Mesire Alanlarının Dönüşümü (1839-1938) ve Günümüze Yansımaları” başlıklı doktora tezi çalışması ile Doktor unvanı almıştır. Doktora tezi çalışması, İstanbul kentinin tarihsel süreçteki su potansiyelinin fiziksel ve sosyal açılardan kent peyzajına etkilerinin arşiv belgeleri, tarihi haritalar ve saha çalışmalarıyla detaylı olarak incelenmesi ve günümüze değin yaşanan değişimlerin ortaya konulmasını kapsamaktadır. Arın’ın çalışma konuları, başta tarihi ve kültürel peyzajlar olmak üzere, yerleşimlerin tarihsel dönüşüm süreçleri, kentsel tasarım, kent peyzajı ve sürdürülebilir peyzaj tasarımı konularını kapsamaktadır. İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.  

H. AHMET GÜNEY, 

Plant Factory Bitki ve Gıda Sistemleri A.Ş.nin kurucu ortaklarından ve AR-GE Takım Lideri H. Ahmet Güney, 1990 İstanbul doğumlu olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği mezunudur. Üniversitede çalışma alanı, Endüstriyel robotik sistemlerde kinematik ve dinamik tasarımı üzerine olmasına rağmen, henüz üniversite okuyor iken 2011 yılında profesyonel iş hayatına girerek, hidromekanik sistem mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılı Kasım ayına kadar yurt içi ve dışı olmak üzere birçok yüzme havuzu sirkülasyonu ve arıtma sistemi tasarım ile uygulamasında hem proje hem saha mühendisi olarak görev yaptı. Bu tarihten itibaren ise bir kapalı alan dikey tarım teknolojileri firması olan Plant Factory Bitki ve Gıda Sistemleri A.Ş ile geçmiş iş tecrübelerilerine dayanan H2O Havuz Sistemleri A.Ş. firmasının dört kurucu ortağından biri oldu.
Plant Factory sayesinde, iş hayatında edindiği hidromekanik sistem tecrübesi ile eğitim hayatında odaklanmış olduğu endüstriyel otomasyon sistemleri bilgilerinden faydalanarak teknoloji üretme şansını buldu. Halen şirketin kurucu ortaklarından biri olarak, AR – GE takım liderliğini sürdürmektedir. Ekip olarak iklim değişikliğinden ve ilaçlamadan bağımsız, şehirde tarımı mümkün kılan kapalı alan dikey tarım teknolojisi üzerine, hem sistem tasarımı hem de yetiştirici olarak çözümler üretmekte olup, sürdürülebilir tarım ve kapalı devre su kullanımı üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

MEHMET TOPRAK CILIZLAR

İlk, orta ve lise hayatını Adana’da tamamlayan Mehmet Toprak CILIZLAR, lisans derecesini İstanbul ekoloji ve çevre mikrobiyolojisi konularına çevirmiştir. İTÜ Astronomi öğrenci kulübündeki çalışmaları ve astrobiyoloji alanındaki konuların merak uyandırması ise bu değişimin diğer temel sebepleridir. Hayatı boyunca bilginin değerini takdir etmeye çalışmış ve aynı zamanda da tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerde ve gönüllülük esaslı sivil toplum kuruluşunda rol/görev almıştır. Özetle M. Toprak, bilgi edinmenin ve iletişim kurmanın öneminin farkında olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini diğerlerine aktarmayı/ulaştırmayı en temel motivasyonu olarak görmüştür.
Cılızlar, 2023 BM SU Konferansı kapsamında (#UN2023WaterConference), “The Light Millennium”un sunmuş olduğu bir yan etkinlikte (#W175),, bir vidyo sunumu ile katılmıştır.

NECDET YILMAZ’IN BM SU ON YIL EYLEM’ine TAAHHÜDÜ:

“Karikatürist ve animatör- canlandırıcı.
Su, yaşamın ve ekosistemin işleyişi için en önemli kaynaklardan biridir. Tüm canlı organizmaların hayatta kalması, büyümesi ve çoğalması için temel bir gereksinimdir. Ancak küresel ısınma, suyun varlığını giderek daha fazla tehdit ediyor; bu da daha sık ve şiddetli kuraklıklara, sellere ve su kıtlığına yol açıyor.
Bir sanatçı olarak sanatımı küresel ısınmanın su kaynakları ve çevre üzerindeki etkilerini ele almak için kullanmak istedim. Sanatın fikirleri ifade etmenin ve yaymanın en güçlü araçlarından biri olduğuna inanıyorum, bu nedenle BM 2023 Su Konferansı için ‘Hayat Sudur’ adlı kısa bir animasyon hazırladım. Çalışmamla suyun insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Sadece balıklar ve su bitkileri için değil, biz insanlar için olduğu kadar, yeryüzünde yaşayan tüm hayvanlar için de geçerlidir.
Bu hayati kaynağı gelecek nesiller için koruyabilmemiz ve muhafaza edebilmemiz için farkındalığı artırmak amacıyla animasyon, karikatür ve illüstrasyon şeklinde daha fazla sanat eseri yaratmaya artık her zamankinden daha fazla kararlıyım.”


BİRCAN ÜNVER

1959 Yukarıkale/Sivas doğumlu olan Bircan Ünver, İstanbul Bankasındaki sekiz yıllık iş hayatından sonra, MSÜ Güzel Sanatlar Akademisi, Türk Sanatları Bölümünü bitirdi.
1999’da web ortamında, “The Light Millennium” / Işık Binyılı dergi projesini global bir platform olarak İngilizce ve Türkçe, iki dilden tanıttı (www.lightmillennium.org – www.isikbinyili.org).
Buna eşzamanlı olarak yine Ocak 2000’de, QPTV’de, “The Light Millennium Television” (Işık Binyılı Televizyonu) serisinin yayınını başlattı. The Light Millennium / Işık Binyılı dergi ve televizyon serisiyle birlikte; The Light Millennium, bünyesinde, 17 Temmuz 2001 tarihinde resmen, New York merkezli, “kamu yararına yayıncılık” alanında, vergiden muaf “Not-for-Profit / Non-governmental Organization” statüsüyle kurumlaştırdı. Aynı zamanda, kurucu başkan ve genel yayın yönetmeni olduğu “The Light Millennium” sivil toplum kuruluşunun, 2005 yılında Birleşmiş Milletler’in Küresel İletişimler Birimi’ne üye olmasını sağlamıştır (UNDGC_CSO). Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler’e [Baş] Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi (Non-governmental Organizations – NGO) statüsünde, 2005 yılından itibaren, baş temsilcidir. BM’in programlarını ve STK/NGO konferanslarını destekleyen ve/veya organize eden programların içinde aktif olarak yer almaktadır.
1992 yılından itibaren bugüne değin, zengin bir yelpazeden 220’yi aşkın televizyon programı, belgesel ve sanat programı üretti ve yayınlattı. Bu projelerden,
Burhan Doğançay: Dünyanın Duvarları”, sanat alanında “birincilik” ve aynı zamanda özel jüri ödülünü Amerika’da, iki farklı festivalden aldı (1997, 1998).Erol Akyavaş: Doğu’nun İzleribelgeseli ise yine Amerika’da bir festivalde, finale kaldı. 2005, 2012 ve 2013 yıllarında Quuens Public Televizyonu’ndan; 2015’te ise Amerika çapında, “Alliance of Community National Howetown Media Awards” tarafından, “Eğitim Aktivitileri” bölümünde ve “Bağımsız Yapımcı” kategorisinde, MDGs & ATATÜRKadlı programıyla, “Birincilik”, aynı zamanda 2023’te “Our Groundwater: How To Manage It Together Sustainably” adlı programıyla da web base ve sanal etkinlik dalında ve “Bağımsız Yapımcı” kategorisinde iki “Birincilik” ödülü almıştır.
2023 BM SU Konferansı’na da “Özel Akredisyon” ve 10 kişiden oluşan bir delegasyon ile katılmış ve konferans çerçevesinde, “What is Your Water Action Commitment to the Water Action Decade?” adıyla da (#W175) uluslararası bir etkinlik sunmuştur.
En Kutsalı Yaratmak(1995, 2022) veSanatın Labirentlerinde…”, “Işık Yollarında…” (Şiir), Bin Yıl Dahadört kitabıyla birlikte, “Hope Never Fades(2023) kitabının da derleme kategorisinde, tema yazarıdır 5. basılı kitabıdır.Etkinlik Sorumlusu: Bircan Ünver, Eposta: iletisim(at)isikbinyili.org
| JUCAwards(at)lightmillennium.org, Web sitesi: www.isikbinyili.org | www.lmglobal.orgTags: #isikbinyili#IsikbinyiliOrg#İstanbulKitapFuarı#lmglobalorg#SDG6#Su#SuEylemi#SuFarkındalığı#TÜYAP$SDGsKullanılmış Su YönetimiSU+GIDA Sürdürülebilirliği ÜzerineSu+Gıda Sürdürülebilirliği


BY IŞIKBİNYILI.ORG · PUBLİSHED  · UPDATED 


#ÖkkeşBölükbaşı, #medyagunebakis.com#SisliKentimGazetesi, #ToplumsalMuhalefet,

Diğer Haberler

 • BİR PROFESÖRÜN SAĞLIK İSYANI
 • SAĞLIK OKURYAZARLIĞI.!
 • PASTIRMALI KAŞARLI PİDE KAÇ LİRA.?
 • *GİDERLERSE GİTSİNLER.!* DEDİNİZ, GİTTİLER.!
 • MUĞLA NÜKLEER TIP MERKEZİ AÇILDI
 • IŞIK BİNYILI DERNEĞİ SU-GIDA-ENERJİ PANELİ
 • TARIM TÜRKİYE’SİNDEN AÇLIĞA.!
 • İTALYAN, *DEFNE SAHRA HASTANESİ* AÇILDI
 • HOLLANDA’DA TARIM.!
 • ÜRETİCİYİ KAZIKLADILAR, KANDIRDILAR.!
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP