28.03.2020
 
 
Kategoriler
   Güncel Haber
   İstanbul Haber
   Dünya Haber
   Trabzon-K.Maraş
   Eğitim-Kültür-Sanat
   Siyaset-Politika
   Çevre-Doğa-Turizm
   Sosyal Yaşam
   Söyleşi - Araştırma
   Sağlık-Gıda-Tarım
   Sinema-Tiyatro-Dizi-Film
   Konuk Yazarlar
   Ekonomik Bakış
   Hukuksal Bakış
   Magazin-Aktüel
   Reklam-İlan-Satış
   Bilim-Teknoloji-Zirve
   Sosyal Bakış
   Toplumsal Bakış
   Tarihsel Bakış
   Müzik Magazin
   Medyatik.Bakış
   Cevap Hakkı
   Black Sea
   Spor-Golf-Tenis-Boks
   Arşiv

Yazarlar
Bizden.Size

Ökkeş BÖLÜKBAŞI
MUZAFFER İLHAN ERDOST SONSUZLUĞA UĞURLANDI
Tüm yazıları..
DOĞAMIZ

Mikdat KADIOĞLU
BULUTLAR
Tüm yazıları..
Hatıralarım

Nuran NUHOĞLU
HEPİMİZ KERKENEZİZ
Tüm yazıları..
Eko-Bakış

Abdurrahman YILDIRIM
Trabzon Turistik Merkez Olur mu.?
Tüm yazıları..
Uzay.Bakış

Musa ALİOĞLU
TRABZON HAVALİMANI
Tüm yazıları..
Tarihten Bir Yaprak

Mahiye MORGÜL
MATEMATİK KİTABINDA ATATÜRK’E SALDIRILAR
Tüm yazıları..
Hukuksal Bakış

Av. Cemil CAN
KILIÇDAROĞLU’NUN MUHTEREM EFENDİSİ.!
Tüm yazıları..
Eğitim Kültür Sanat

Emel Vildan Düzenli
TRT - Te. Re. Te. - TRT - Te. Re. Te. - TRT
Tüm yazıları..
68 DENİZ 68

Selçuk Şahin POLAT
68'LİLER VE DOSTLARI.! BASIN VE KAMUOYUNA
Tüm yazıları..
Sosyal Bakış

Fatih BACAK
TMTF 2018-2019 ALİ ABALI PLAYOF MÜSABAKALARI
Tüm yazıları..
Geçmişten Günümüze

Hüseyin IRMAK
CUMHURİYET’E HEP DESTEK, TAM DESTEK
Tüm yazıları..
MEDENİYET

Abdullah GÖZAYDIN
GEZİCİLER, AĞAÇSEVENLER NEREDELER.?
Tüm yazıları..
Sportif Bakış

Tekin KÜÇÜKALİ
HAKSIZLIĞA KARŞI TEK YÜREK
Tüm yazıları..
İstanbul; İstanbul.!

Aslı Didari
DEĞİŞMEYEN İSTANBUL; DEĞİŞME İSTANBUL.!
Tüm yazıları..
Sosyal Bakış

Muhammet Akosman
BİZANS’DA “HAYIR” DİYOR.!.
Tüm yazıları..

Reklamlar
Döviz Alış Satış
Dolar 1.6387 1.6466
Euro 2.1036 2.1137

  Eğitim-Kültür-Sanat >> Manşet Haberler
  YOKSULLUK KADER OLAMAZ

  GERÇEK BİR KETENPERE HİKÂYESİ – 1

  EKMEK AĞACI MEYVESİ

  ANADOLU KELEBEKLERİ BOSNA HERSEK YOLCUSU

  TRAŞSIZ HEYKELTRAŞ İLHAN KOMAN.?

  15. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ

  MERT AKYÜREKLİ CASTIC DÜNYA BİRİNCİSİ

  MATEMATİK KİTABINDA ATATÜRK’E SALDIRILAR

  "LEARN WİTH BOUNCY” NE ÖĞRETİYOR.?

  EĞİTİMDE ISRARCIYIZ & BASIN AÇIKLAMASI

  1.ARDAHAN KÜLTÜR, SANAT GÜNLERİ GÖRKEMLİYDİ

  ARDAHAN KÜLTÜR SANAT PLATFORMUNDAN TEŞEKKÜR

  İÇİMİZDEKİ GATTO’LAR & TEVHİD-İ TEDRİSAT

  MEBİM 147 KİM'E/LERE BATTI.?

  YENİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK.!

  ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN UMUT YILDIZI
HABERİ PAYLAŞ : Google'da PaylaşÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN UMUT YILDIZI

Denizli Emniyet Müdürlüğü ‘Çocukların Geleceği İçin Umut Yıldızı’ Projesi hazırladı.

Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut, projeyle 15-18 yaş arasında temel eğitimini tamamlamayan, herhangi bir eğitim kurumunda kaydı bulunmayan gençlerin, suç ve zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik mesleki eğitim kursları düzenleyeceklerini söyledi.

De­niz­li Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, ‘Ha­ya­ta Pas Ver Pro­je­si’nin ar­dın­dan ‘Ço­cuk­la­rın Ge­le­ce­ği İçin Umut yıl­dı­zı’ pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­di.

‘Ço­cuk­la­rın Ge­le­ce­ği İçin Umut Yıl­dı­zı’ Pro­je­si hak­kın­da Po­li­se­vi’nde bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Top­lan­tı­ya Vali Ab­dül­ka­dir Demir, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Osman Zolan, Em­ni­yet Mü­dü­rü Zeki Bulut, pro­to­kol ve eği­ti­me ka­tı­la­cak öğ­ren­ci­ler ka­tıl­dı.

Em­ni­yet Mü­dü­rü Zeki Bulut, mes­le­ki eği­tim kurs­la­rın­da is­ta­tis­ti­ki ola­rak ba­şa­rı­nın düşük ol­du­ğu­nu be­lir­le­dik­le­ri­ni, bu ne­den­le bir fark ya­ra­ta­rak bu eği­tim kursu sü­re­cin­de pek çok sos­yal ak­ti­vi­te ger­çek­leş­ti­re­rek ba­şa­rı ora­nı­nı yüzde 100’e çı­kart­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Bulut, önü­müz­de­ki gün­ler­de öğ­ren­ci­ler­le si­ne­ma­ya gi­de­cek­le­ri­ni, 2 gün­lük bir An­tal­ya se­ya­ha­ti ola­ca­ğı­nı, spor ak­ti­vi­te­le­ri ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­ni de kay­det­ti.

 

Bulut “Lise eği­tim­le­ri­ni ta­mam­la­ya­ma­yan ya da ya­rı­da bı­ra­kan, 25 genç kar­de­şi­mi­ze ulaş­tık. On­la­rın mes­lek edin­dir­me kurs­la­rı ile ha­ya­ta daha kolay yol­dan, daha güçlü ayak­ta du­ra­bi­le­cek­le­ri bir ortam sun­ma­ya ça­lış­tık” dedi.

Bulut “Ar­ka­daş­la­rın ön­ce­lik­le is­tih­da­mı kolay alan­da ek­sik­lik du­yu­lan ser­vis ele­ma­nı ter­ci­hi­miz oldu. 2.5 ay sü­recek eği­tim bo­yun­ca büyük otel­ler­de eği­tim imkânı ola­cak” diye ko­nuş­tu.

Proje kapsamındaki eğitimler kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gerçekleştirilecek.

 

Kurs için Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı.

Servis elemanı kursu açıldı, bu kursa katılan çocuklara kıyafetleri, kurs yerlerine ulaşımları, ücretsiz olarak sağlanacak.

Kursa gençlerin ilgisini artırmak için sosyal faaliyetler düzenlenecek. Denizli’de hizmet veren otellerle görüşülerek öğrenciler bu otellerde eğitim alacak.

Denizli Haber: 19 Mart 2013 Salı -17.52

 

 

Fatih Bacak,  Antalya – Nisan.2013

http://www.medyagunebakis.com/  fb.antalya007@gmail.com,

TDFAJANS – Toplum Dinamikleri Fikir Ajansı

Sosyal, Kültürel, Ticari, Eğitim ve Sanatsal Alanlarda;

Düşünce Üretimi. Paylaşımı. Toplum Yararına kullanımı.!

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olunamaz.! Olunsa olunsa;

Ancak Başkalarının Fikirlerini Tekrarlayan Papağan Olunur.

Fatih Bacak, Antalya – Nisan.2013

 

  Diğer Haberler
 • YOKSULLUK KADER OLAMAZ
 • GERÇEK BİR KETENPERE HİKÂYESİ – 1
 • EKMEK AĞACI MEYVESİ
 • ANADOLU KELEBEKLERİ BOSNA HERSEK YOLCUSU
 • TRAŞSIZ HEYKELTRAŞ İLHAN KOMAN.?
 • 15. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ
 • MERT AKYÜREKLİ CASTIC DÜNYA BİRİNCİSİ
 • MATEMATİK KİTABINDA ATATÜRK’E SALDIRILAR
 • "LEARN WİTH BOUNCY” NE ÖĞRETİYOR.?
 • EĞİTİMDE ISRARCIYIZ & BASIN AÇIKLAMASI • Editörden

  TRABZONLULAR BİRLEŞİNİZ

  Trabzonlular Birleşiniz. Trabzonlu İşadamları, İşkadınları, Çalışanlar, Genç Kızlar-Erkekler, Okuyan çocuklar Birlik ve Bütünlüğü Sağlamak Sizin Ellerinizde..!
  Devamı..
  Son Dakika
    - YOKSULLUK KADER OLAMAZ
    - GERÇEK BİR KETENPERE HİKÂ
    - EKMEK AĞACI MEYVESİ
    - ANADOLU KELEBEKLERİ BOSNA
    - TRAŞSIZ HEYKELTRAŞ İLHAN
    - 15. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR S
    - MERT AKYÜREKLİ CASTIC DÜN
    - MATEMATİK KİTABINDA ATATÜ
    - "LEARN WİTH BOUNCY” NE ÖĞ
    - EĞİTİMDE ISRARCIYIZ & BAS
    - 1.ARDAHAN KÜLTÜR, SANAT G
    - ARDAHAN KÜLTÜR SANAT PLAT
    - İÇİMİZDEKİ GATTO’LAR & TE
    - MEBİM 147 KİM'E/LERE BATT
    - YENİ EĞİTİM BAKANI ZİYA S
    - OKUL KİTAPLARINDAKİ CİNSE
    - AVRUPA AMATÖRLER’DE ŞAMPİ
    - SANATLA BİLİMİN ETKİLEYİC
    - İNSAN HAKLARI ANITI NEDEN
    - FETÖ'DEN KELOĞLAN'A 'CAİL


  Günün Sözü

  HÜKÜMETLERİN İCRAATI MENFİ OLUP DA MİLLET İTİRAZ ETMEZ VE İKTİDARI DÜŞÜRMEZSE BÜTÜN KUSUR VE KABAHATLERE KATILMIŞ DEMEKTİR.

  M.K. ATATÜRK


  Anket
  KÜRESEL EKONOMİK KRİZ
  TEĞET GEÇTİ
  DELDİ GEÇMEDİ

  Reklamlar
     © 2009 Bu Site Ökkeş BÖLÜKBAŞI tarafından hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.
  Her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.