22.10.2018
 
 
Kategoriler
   Gncel Haber
   stanbul Haber
   Dnya Haber
   Trabzon-K.Mara
   Eitim-Kltr-Sanat
   Siyaset-Politika
   evre-Doa-Turizm
   Sosyal Yaam
   Sylei - Aratrma
   Salk - Gda
   Spor-Golf -Tenis-Boks
   Sinema-Tiyatro-Dizi-Film
   Konuk Yazarlar
   Ekonomik Bak
   Hukuksal Bak
   Magazin-Aktel
   Reklam-lan-Sat
   Bilim-Teknoloji-Zirve
   Sosyal Bak
   Toplumsal Bak
   Tarihsel Bak
   Mzik Magazin
   Medyatik.Bak
   Cevap Hakk
   Black Sea
   Ariv

Yazarlar
Bizden.Size

kke BLKBAI
HLYA DZENL'NN NFOGRAFK YAAM SERGS AILDI
Tm yazlar..
DOAMIZ

Mikdat KADIOLU
BULUTLAR
Tm yazlar..
Hatralarm

Nuran NUHOLU
HEPMZ KERKENEZZ
Tm yazlar..
Eko-Bak

Abdurrahman YILDIRIM
Trabzon Turistik Merkez Olur mu.?
Tm yazlar..
Uzay.Bak

Musa ALOLU
TRABZON HAVALMANI
Tm yazlar..
Tarihten Bir Yaprak

Mahiye MORGL
MZDEK GATTOLAR & TEVHD- TEDRSAT
Tm yazlar..
Hukuksal Bak

Av. Cemil CAN
SORUMLULARI SAYIYORUM
Tm yazlar..
Eitim Kltr Sanat

Emel Vildan Dzenli
TRT - Te. Re. Te. - TRT - Te. Re. Te. - TRT
Tm yazlar..
68 DENZ 68

Seluk ahin POLAT
68'LLER VE DOSTLARI.! BASIN VE KAMUOYUNA
Tm yazlar..
Sosyal Bak

Fatih BACAK
ANTALYADAN TOM JONES GET
Tm yazlar..
Gemiten Gnmze

Hseyin IRMAK
CUMHURYETE HEP DESTEK, TAM DESTEK
Tm yazlar..
MEDENYET

Abdullah GZAYDIN
GEZCLER, AASEVENLER NEREDELER.?
Tm yazlar..
Sportif Bak

Tekin KKAL
HAKSIZLIA KARI TEK YREK
Tm yazlar..
stanbul; stanbul.!

Asl Didari
DEMEYEN STANBUL; DEME STANBUL.!
Tm yazlar..
Sosyal Bak

Muhammet Akosman
BZANSDA HAYIR DYOR.!.
Tm yazlar..

Reklamlar
Dviz Al Sat
Dolar 1.6387 1.6466
Euro 2.1036 2.1137

  Toplumsal Bak >> Manet Haberler
  KARA YRK ADIRININ DUMANI TTYORSA...!

  MURAT NAL CNAYET & ADNAN OKTAR

  BYK VEBAL ALTINDALAR

  BR ATATRK MRASI DAHA YIKILIYOR

  MT KAFTANCIOLU CNAYET

  AFRN'DE TOPUKLU EFE UNVANLI TOP MERMS

  AMA BLGEY KRTLETRMEK.!

  NVERSTELERDE ARTIK KADININ ADI YOK

  NAN SMREREK, OTORTER REJM DAYATILIYOR.

  BNGL'DE YALAN, STANBUL'DA GEREK

  STEDNZ KADAR YIRTININ DEERSZLETREMEZSNZ.!.

  YEN ANDIMIZ UYGULANMAYA BALADI

  FETVA VERLD.BO OL DEMEK YETERLYM.!

  DNDAR NESL YETTRME POLTKASI SONULARI

  ABAN DL DE GREVN BIRAKTI.!

  MEDENYETLER ATIMASI
HABER PAYLA : Google'da PaylaM E D E N Y E T L E R   A T I M A S I .!

Samuel Huntington'un Medeniyetler atmas simli Makalesi, 11 Eyll Srecinden Sonra ok Daha Fazla Konuulur Oldu.

Huntington bu makaleyi kaleme aldnda Bosna Sava sebebiyle slam-Bat gerilimi ya da Hristiyan-Mslman atmas diyebileceimiz bir gerilim noktas bulunuyordu. Filistin sorunu, Afganistan'n Ruslar tarafndan igalinin yaratt sorunlar, eenistan krizi devam ediyordu.

Ancak pek ok kii 11 Eyll sonras dnyann bu ekilde konumlanabilecei ngrsnde bulunamyordu. Bu sebeple tez bir topya, kt bir varsaym olarak ta kabul edildi.

Bugn ABD siyasetine yn veren ekibin Fukayama ile birlikte Huntington'un yaklamlarna da deer verdii gz nnde bulundurulursa, makalenin gncelliini korumaya devam ettii anlalabilir.

 

MEDENYETLER ATIMASI  

Dnya siyaseti yeni bir aamaya giriyor ve entelekteller daha bakalaryla birlikte bu durum karsnda, tarihin sonu, ulus devletler arasnda rekabetlerin geri dn, globalizm ile kabile kltrnn ekimesi yznden ulus devletlerin gerilemesi trnden grlerin her biri, domakta olan realitenin eitli ynlerini yakalyor. Bununla beraber, onlarn tm, muhtemelen gelecek yllarda global politikann alaca durumun can alc ve gerekten merkezi bir ynn gzden karyorlar.
Benim tezim bu yeni dnyada mcadelenin esas kaynann ncelikle ideolojik ve ekonomik olmayaca. nsan soyu arasndaki byk blnmeler ve hkim mcadelenin kayna kltrel olacak. Ulus devletler dnyadaki olaylarn yine en gl aktrleri olacak fakat, global politikann asl mcadeleleri farkl medeniyetlere mensup grup ve uluslar arasnda meydana gelecek. Medeniyetlerin atmas global politikaya hkim olacak. Medeniyetler arasndaki fay hatlar gelecein atma hatlarn oluturacak.

Medeniyetler Arasndaki Mcadele, Modern Dnyadaki Mcadelenin Evriminde Son Aama Olacak.

Modern uluslararas sistemin Westphalia Bar ile birlikte douundan bu yana, bir buuk yzyldan beri Bat dnyasndaki mcadeleler, byk lde brokrasilerini, ordularn, merkantilist ekonomik glerini ve en nemlisi ynettikleri topraklar geniletmeye teebbs eden prenslerle imparatorlar, mutlakyeti monarklarla merutiyeti monarklar arasnda meydana gelmitir. Onlar bu sre iinde ulus devletleri kurdular ve Fransz Devrimi'nin balamasyla birlikte asl mcadele izgisi prensler yerine uluslar arasnda olutu. 1793'te, R.R. Paliner'in de ileri srd gibi, "Krallar arasndaki savalar bitti, uluslar arasndaki savalar balad." Bu 19. yzyl modeli I. Dnya Sava'nn sonuna kadar devam etti. Ondan sonra, Rus Devrimi ve ona kar gsterilen tepkinin bir sonucu olarak, uluslar mcadelesi yerini nce komnizm, faizm-nazizim ve liberal demokrasi arasnda ve daha sonra da komnizm ve liberal demokrasi arasnda cereyan eden ideolojiler atmasna brakt. Bunun sonucu atma, Souk Sava srasnda, iki sper g arasndaki mcadelenin somut ifadesi olmutur. Bu sper glerin hibirisi, klasik Avrupi anlamda bir ulus devlet deildi ve her biri kendi kimliini kendi ideolojisinin terimleriyle ifade ediyordu.

Prensler, Ulus Devletler Ve deolojiler Arasndaki Btn Bu Kavgalar, Esasen Bat Medeniyeti Bnyesindeki Mcadelelerdi;

William Lind'in deyimiyle "Bat'ya ait i savalar"d. Daha nce 17, 18. ve 19. yzyln savalar ve dnya savalar kadar Souk Sava'n da gerei de buydu. Souk Sava'n sona ermesiyle birlikte, uluslararas siyaset Batl grnnn dna kyor ve Bat ile Batl olmayan medeniyetler arasnda ve Bat d medeniyetlerin kendi aralarnda gelien etkileim, uluslararas siyasetin odak noktas haline geliyor. Medeniyetler siyasetinde, Batl olmayan medeniyetler dahil ulus ve hkmetler artk, tarihin Bat smrgeciliinin hedefleri biimindeki objeleri olarak kalmyor, fakat tarihi devindiren ve ekillendirenler olarak Bat'ya katlyorlar.

Medeniyetlerin Doas
Dnya, Souk Sava srasnda Birinci, kinci ve nc dnyalara blnmt. Bu blnmeler artk geersiz kalyor. imdiki halde lkeleri, siyasi ve ekonomik sistemleri veya ekonomik gelime dzeylerini anlatan terimlerle deil, kltr ve medeniyetleriyle ilgili terimlerle gruplandrmak ok daha anlaml olacaktr.
Bir medeniyetten bahsettiimiz zaman neyi kastediyoruz?
Medeniyet Kltrel Bir Varlktr.

Kyler, blgeler, etnik gruplar, milliyetler, dini gruplar... Btn bunlarn hepsi, kltrel eitliliin farkl dzeylerinde ayr kltrlere sahiptir. Gney talya'daki bir kyn kltr, Kuzey talya'daki bir kyn kltrnden farkl olabilir; fakat her ikisi de onlar Alman kylerinden farkl klan ortak talyan kltrn paylaacaklardr. Avrupal toplumlar kendilerini, srasyla Arap ve in toplumlarndan ayran kltrel zellikleri paylaacaklardr. Bununla birlikte Araplar, inliler ve Batllar daha geni herhangi bir kltrel varln paras deildir. Bunlar medeniyetleri oluturuyorlar. Bir medeniyet bu suretle, insanlarn kendilerini dier trlerden ayrt edici ynnden baka onlarn sahip olduu en yksek kltrel gruplama ve en geni kltrel kimlik dzeyidir. Medeniyet hem dil, tarih, din, adetler, kurumlar gibi ortak objektif unsurlar araclyla ve hem de insanlarn sbjektif olarak kendi kendilerini tehis etmeleri suretiyle tanmlanr. nsanlar eitli kimlik dzeylerine sahiptir. Roma'da oturan bir kii kendisini bir Romal, bir talyan, bir Katolik, bir Hristiyan, bir Avrupal, bir Batl olarak deien younluk dereceleriyle tanmlayabilir. O kiinin mensup olduu medeniyet, onunla kendisini kuvvetle tehis ettii en geni kimlik dzeyidir. nsanlar kimliklerini yeniden tanmlayabilir ve tanmlar da, bunun sonucu olarak da medeniyetlerin kompozisyonu ve snrlar deiir.
Medeniyetler, in gibi (Lucian Pe'in ifadesiyle, 'devlet olmak iddiasnda bulunan bir medeniyet') ok byk sayda bir insan topluluunu ya da rnein, Karayipler'deki Anglofon unsuru gibi ok az sayda bir insan kmesini de kuatabilir. Bir medeniyet Batl, Latin, Amerikan ve Arap medeniyetinde olduu gibi eitli ulus devletleri ve Japon medeniyetindeki gibi tek bir ulus devleti ierebilir. Medeniyetler, aktr ki, (farkl birtakm unsurlar) rterler ve alt-medeniyet birimleri ierebilirler. Bat medeniyeti, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi iki ana varyanta; slam, Arap, Trk ve Malezya alt blmlerine sahiptir. Medeniyetler yine de anlaml varlklardr ve kendi aralarnda kesin hatlara rastlamak ender grlen bir ey ise de gerektir. Medeniyetler dinamiktir; ykselir ve derler; blnr ve birleirler. Herhangi bir tarih rencisi bilir ki, medeniyetler zaman iinde bozulur ve bertaraf olurlar.

Batllar Ulus Devletleri, Dnya Olaylarnn Balca Aktrleri Olarak Dnmeye Eilimlidir. Halbuki ulus devletler, sadece birka yzyldan beri byle olmulardr. nsanlk tarihinin daha geni bir dnemi medeniyetlerin tarihi olmutur. Arnold Toynbee'nin A Study of History'de  saptad belli bal 21 medeniyetten, ada dnyada sadece 6 tanesi kalmtr.

MEDENYETLER NN ATIACAK.?
Medeniyet kimlii, gelecekte gittike artan bir ekilde nem kazanacak ve dnya byk lde, belli bal yedi veya sekiz medeniyet arasndaki etkileimle ekillenecektir. Bunlarn iine Bat, Konfys, Japon, slam, Hint, Slav-Ortodoks, Latin Amerika ve muhtemelen Afrika medeniyetleri giriyor. Gelecein en nemli mcadeleleri, bu medeniyetlerin birini dierinden ayran kltrel fay krklar boyunca meydana gelecektir. Neden byle olacak.?

Birincisi, Medeniyetler Arasndaki Farkllklar Sadece Gerek Deil Esasldr. Medeniyetler birbirlerinden tarih, dil, kltr, gelenek ve en nemlisi de din yoluyla farkllar. Farkl medeniyetlerin insanlar hak ve sorumluluklar, zgrlk ve otorite, eitlik ve hiyerarinin grece nemi hakknda farkllaan grleri kadar Tanr ile insan, bireyle grup, vatandala devlet, ebeveynle ocuklar ve kar koca arasndaki ilikiler konusunda da farkl fikirlere sahiptir. Bu farkllklar yzyllarn rndr. Ksa zamanda kaybolmayacaklardr. Bunlar siyaset, ideoloji ve rejimler arasndaki farkllklardan ok daha esasldr. Farkllklar ill da atma demek deildir ve mcadelede kesin olarak iddet kullanlaca anlamna gelmez. Geri yzyllar boyunca en uzun ve iddetli atmalar, medeniyetler arasndaki farkllklar oluturmutur.

kincisi, Dnya Gittike Daha Kk Bir Yer Haline Geliyor.

Farkl medeniyetlerin insanlar arasndaki etkileimler gittike artyor: Bu artan etkileimler medeniyet bilincini ve medeniyetlerin kendi bnyelerindeki ortaklklarn yan sra medeniyetler arasndaki ayrlklarn fark edilmesini glendiriyor. Fransa'ya ynelen Kuzey Afrika g, Franszlar arasnda dmanlk dourmakla kalmam, ayn zamanda 'iyi' Avrupal gzyle baklan Katolik Polonyal gn kabul etme eilimini de arttrmtr. Amerikallar Japon yatrmna, Avrupa lkeleri ve Kanada'dan gelen daha byk yatrmlardan ok daha olumsuz tepki gstermitir. Benzer ekilde, Donald Horowitz'in ileri srd gibi, "Bir Ibo" olabilir... Nijerya'nn Dou blgesindeki bir Owerri Ibo'su veya bir Onitsha Ibo'su. O, Lagos'ta basit bir Ibo'dur. Londra'da bir Nijeryal'dr. New York'ta ise bir Afrikal. Farkl medeniyetlerin insanlar arasndaki etkileimler, srasyla dnceyi gerisin geriye, tarihin derinliine doru yaymak iin farkllk ve dmanlklar abartarak canlandrmak suretiyle insanlarn medeniyet uurlarn arttryor.

ncs, Dnya apndaki Sosyal Deime Ve Ekonomik Modernleme Sreleri, nsanlar ok Eski Yresel Kimliklerden Koparyor.

Bunlar ayn zamanda, bir kimlik kayna olarak ulus devleti zayflatyor. Dnyann ou yerinde bu boluu doldurmak iin din, sk sk "kkten dincilik" diye yaftalanan hareketler biiminde devreye girmitir. Bu tr hareketler, slam'da olduu kadar Bat Hristiyanl, Musevilik, Budizm ve Hinduizm iinde de boy gsteriyor. ou lke ve dindeki kkten dinci hareketler iinde faal olan insanlar gen, yksek tahsilli, orta snf teknisyenleri, meslek ve i sahibi kiilerdir. George Weigel'in iaret ettii gibi, "Dnyann seklarizasyondan uzaklamas, 20. yzyln sonlarndaki hayatn hkim sosyal gereklerinden birisidir. Dinin yeniden douu, Gilles Kepel'in ifadesiyle "Tanrnn Rvan," medeniyetleri birletiren ve milli snrlar aan bir kimlik ve mit temeli salyor.

Drdncs, Medeniyet uurunun Gelimesi Bat'nn ki Ynl Rol Tarafndan Glendiriliyor.

Bat bir yandan kudretin zirvesindedir. Ama ayn zamanda ve belki bir sonu olarak, Batl olmayan medeniyetler arasnda soy fenomenine dn ortaya kyor. Bir insan, gittike artan bir ekilde Japonya'da maneviyata ve Asyallamaya doru eilimler; Nehru mirasnn sonu ve Hindistan'n "Hindulamas," Batnn sosyalizm ve milliyetilik fikirlerinin baarszl ve bunun zerine Ortadou'daki 'yeniden-slamlama' ve imdi Batllamaya kar Boris Yeltsin'in lkesindeki Ruslamayla ilgili bir tartma hakknda (birtakm) referanslar iitir. Gcnn zirvesindeki bir Bat, Batl olmayan yollardan dnyay biimlendirmek iin gittike daha fazla arzu, istek ve kaynaa sahip olan Bat d lkelerle yz yze gelmekte.
Batl olmayan toplumlarn elitleri, gemite ounlukla Oxford, Sorbonne veya Sandhurst'ta eitilmi ve Batl tavr ve deerleri sindirmi, Bat ile ilgili insanlard. Batl olmayan lkelerin halk (ise) ayn mddet iinde, ounlukla ve derin bir ekilde yerli kltrle donanm halde kalmlardr. Ancak imdi bu ilikiler tersine dnmektedir. Batl olmayan birok lkede elitlerin yerlemesi ve Bat'dan uzaklamas grlrken, ayn zamanda, Batl -ounlukla Amerikan- kltr, tarz ve alkanlklar halk ktleleri arasnda daha popler hale gelmektedir.

Beincisi, Siyasi Ve Ekonomik Olanlara Gre Daha Az Deime Eilimi Gsteren Kltrel zellik Ve Farkllklarn Uyuma Ve Ayrmalar Da Bu Yzden, Onlara Gre Daha Kolaydr.

Eski Sovyetler Birlii'ndeki komnistler demokrat, zenginler fakir ve fakirler zengin olabildi; fakat Ruslar Estonyal veya Azeriler Ermeni olamadlar. Snf ve ideoloji mcadelelerindeki anahtar soru, "Sen hangi taraftasn?" biimindeydi ve insanlar taraflar arasnda tercihte bulunabilir, bulunur ve taraf deitirebilirdi. Medeniyetler arasndaki atmalarda ise bu soru, "Sen nesin?" eklindedir. Bu ise bir veridir ve deitirilemez. Bosna'dan Kafkasya ve Sudan'a kadar bildiimiz gibi, sz konusu soruya verilecek yanl bir cevap kafaya yenecek bir kurun anlamna gelebiliyor. Hatta, etnisiteden daha fazla olarak din, insanlar arasnda keskin ve dlayc ekilde bir ayrm yapyor. Bir insan yar Fransz ve yar Arap ve ayn anda iki lkenin bile vatanda olabilir. Bundan daha zor olan ey, yar Katolik ve yar Mslman olmaktr.

Son Olarak Ekonomide Blgecilik Artyor.

Blgesel erevede kalan toplam ticaret oranlar 1980 ila 1989 arasnda Avrupa'da yzde 51'den 59'a, Dou Asya'da yzde 33'den 37'ye ve Kuzey Amerika'da yzde 32'den 36'ya kmtr. Gelecekte blgesel ekonomik bloklarn nemi muhtemelen artmaya devam edecektir. Bir yandan, baarl ekonomik blgecilik medeniyet bilincini destekleyecek, dier yandan da ekonomik blgecilik ancak ortak bir medeniyet iinde kk sald zaman baarl olabilecektir. Avrupa Topluluu, Avrupa kltr ve Bat Hristiyanl'nn paylat temele dayanr. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Blgesi'nin baars Amerika, Kanada ve Meksika kltrlerinin halihazrda devam etmekte olan odaklamasna dayanyor. Japonya ise tam aksine, Dou Asya'da bunlarla kyaslanabilir bir ekonomik varlk meydana getirmekte zorluklarla karlayor; nk Japonya, kendine has zellikleri olan bir toplum ve medeniyettir. Japonya, dier Dou Asya lkeleriyle gl ticaret ve yatrm balar gelitirebilse bile sz konusu lkelerle arasndaki kltrel farkllklar, Japonya'nn Avrupa ve Kuzey Amerika'dakine benzer blgesel bir entegrasyonu ilerletmesini snrlar ve belki de engeller.

Bunun Aksine, Ortak Kltr;

in Halk Cumhuriyeti ile Hong Kong, Taiwan, Singapur ve dier Asya lkelerindeki deniz ar inli topluluklar arasndaki ekonomik ilikilerin hzla genilemesine ak bir ekilde imkn salyor. Souk Sava'n sona ermesiyle birlikte, kltrel ortaklklar gittike artan bir ekilde ideolojik farkllklar bertaraf ediyor ve Kta in'i ile Taiwan yaknlayor. ktisadi btnlemenin n art eer kltrel ortaklk ise, Dou Asya'da gelecein balca ekonomik blou muhtemelen in'in etrafnda toplanacaktr. Aslna baklrsa, bu blok imdiden meydana geliyor. Murray Weidenbaum'un syledii gibi;

"Blgedeki mevcut Japon hkimiyetine ramen endstri, ticaret ve sermaye iin yeni bir odaklama noktas olarak inli temeline dayanan Asya ekonomisi hzl bir biimde oluuyor. Bu stratejik blge, teknoloji ve retim kapasitesinin nemli bir ksmn (Taiwan); mteahhitlik, pazarlama ve hizmet alanlarnda sivrilmi bir beceriyi (Hong Kong); nefis bir iletiim ebekesini (Singapur); muazzam bir mali sermaye birikimini (her de) ve geni bir toprak, kaynak ve igc btnln (kta in) ihtiva ediyor.

Bu etkin a, Guangzhou'dan Singapur'a, Kuala Lumpur'dan Manila'ya ou zaman geleneksel kabilelerin bymelerine istinaden -Dou Asya ekonomisi-nin omurgas olarak tasvir edilmektedir." (1)

ran, Pakistan, Trkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Krgzistan, Trkmenistan, Tacikistan, zbekistan ve Afganistan gibi Arap olmayan 10 Mslman lkeyi bir araya getiren Ekonomik birlii Tekilat'nn temelini de kltr ve din oluturuyor. Esas olarak 1960'larda Trkiye, Pakistan ve ran tarafndan kurulan bu tekilatn diriltilmesi ve geniletilmesindeki nedenlerden biri, bu lkelerdeki muhtelif liderlerin, Avrupa Topluluu'na kabul edilme anslarnn olmadn kavramalardr. Benzer ekilde Caricom, Orta Amerika Ortak Pazar ve Mercosur da ortak kltrel temellere dayanr. Daha geni bir Karayipler - Orta Amerika ekonomik varl ina etmek iin gsterilen abalar, her ne kadar Anglo - Latin blnmesi arasnda bir kpr kuruyorsa da baarsz kalmaya mahkmdur.

nsanlar Kimliklerini Etnik Ve Dini Terimlerle Tanmladka;

Farkl din ve etnik yaplara mensup insanlarla kendileri arasnda birbirlerine kar bir "biz" ve "onlar" ilikisinin var olduunu muhtemelen grecektir. Eski Sovyetler Birlii ve Dou Avrupa'da ideolojik olarak tanmlanan devletlerin sona ermesi, geleneksel etnik kimlik ve husumetlerin ne alnmasna izin veriyor. Kltr ve din farkllklar, siyasi sorunlar zerinde insan haklarndan, g, ticaret, i ve evreye kadar uzanan farkllklar meydana getiriyor. Corafi yaknlk, Bosna'dan Mindanao'ya kadar toprak taleplerinden ileri gelen mcadelelerin domasna neden oluyor. En nemlisi (ise), Bat'nn kendi liberalizm ve demokrasi deerlerini evrensel deerler olarak ne karmak, askeri stnln srdrmek ve ekonomik karlarn arttrmak iin gsterdii abalar, dier medeniyetlerden aksi ynde tepkiler gelmesine neden oluyor. deoloji temelinde ittifaklar kurmak ve destek salayabilmek imkn gitgide azaldka, hkmetler ve gruplar srekli artan bir ekilde ortak din ve medeniyet kimliine bavurmak yoluyla destek salamaya girieceklerdir.

Medeniyetlerin atmas, Bylelikle ki Dzeyde Ortaya kar.

Mikro dzeyde komu gruplar, medeniyetler arasndaki fay krklklar boyunca, toprak ve birbirleri zerinde kontrol kurmak iin ok kere iddetli bir ekilde mcadele ederler. Makro dzeyde (ise) farkl medeniyetlere mensup devletler greli bir askeri ve ekonomik stnlk uruna rekabet eder, uluslararas kurulular ve nc taraflar zerinde kontrol kurmak iin mcadeleye giriir ve kendi zel politik ve dini deerlerini rekabeti bir anlayla ne karrlar.

 

Blnm lkeler
Gelecekte, insanlar kendilerini medeniyete gre ayrdka Sovyetler Birlii ve Yugoslavya gibi farkl medeniyetlere mensup ok sayda kavmi bnyesinde barndran lkeler paralanmaya adaydr. Dier bir ksm lkeler, vasat seviyede kltrel bir trdelie sahiptir fakat toplumlar hangi medeniyete mensup olduklar konusunda blnmtr. Bunlar blnm lkelerdir. Liderleri tipik bir biimde, kervana katlma stratejisi izlemeyi ve lkelerini Bat'nn yesi yapmay arzu ediyor fakat lkelerinin tarih, kltr, ve gelenekleri Batl deildir. Bu tr bir blnmenin en ak ve prototipik rneini Trkiye tekil ediyor. Trkiye'nin 20. yzyln sonlarndaki liderleri, Atatrk geleneini takip etmekte ve Trkiye'yi modern, sekler, Batl ulus devlet olarak tanmlamaktadr. NATO'da ve Krfez Sava'nda Trkiye'yi Bat ile ittifaka soktular; AB'ye yelik iin mracaat ettiler. Bununla birlikte, Trk toplumundaki baz unsurlar, ayn zamanda slami bir silkinii desteklemi ve Trkiye'nin esas itibaryla Mslman bir Ortadou lkesi olduunu ileri srmlerdir. Ayrca, Trkiye'nin sekinleri Trkiye'yi Batl bir toplum olarak tanmlarken Bat'nn sekinleri Trkiye'nin yle olduunu kabule yanamyor. Trkiye, AB'nin bir yesi olmayacaktr; gerek sebebi Cumhurbakan zal'n dedii gibidir: "Biz Mslmanz, onlar ise Hristiyandr, ve fakat bunu dile getirmiyorlar." Mekke'yi reddettikten ve ardndan Brksel tarafndan reddedildikten sonra, nereye bakar Trkiye.? Cevap, Takent olabilir. Sovyetler Birlii'nin zevali, Trkiye'yi Yunanistan snrlarndan in'e kadar yedi lkeyi kuatan ve yeniden hayat bulan bir Trk medeniyetinin lideri olma frsatn veriyor. Bat tarafndan tevik edilen Trkiye bu yeni kimlii benliine kazmak iin byk aba sarf ediyor.

1980'li Yllarda Meksika, Bir Dereceye Kadar Trkiye'ninkine Benzer Bir Pozisyona Girmitir.

Tpk, Trkiye'nin Avrupa'ya kar tarihi muhalefetini terk edip onunla birlemeye almas gibi. Meksika da kendisini ABD'ye muhalefetiyle tanmlamaya son veriyor ve bunun yerine Birleik Devletler'i taklit etmeye ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Blgesi'nde onunla bir araya gelmeye abalyor. Meksika liderleri, Meksikal kimliini yeniden tanmlamak gibi byk bir ie dalmtr ve temel ekonomik reformlar, asl siyas deimeyi eninde sonunda balatacak diye sunmaktadr. 1991'de, Bakan Carlos Salinas de Cortari'nin st seviyedeki bir danman, bana Salinas hkmetinin yapmakta olduu btn deiimleri ayrntl bir ekilde tasvir etmiti. O, szlerini bitirdiinde ben unu syledim: "Btn bunlar ok etkileyici. Bana yle geliyor ki, siz esas itibaryla Meksika'y bir Latin Amerika lkesi olmaktan karp bir Kuzey Amerika lkesine dntrmek istiyorsunuz." Bana aknlkla bakt ve yle bard: "Aynen! Yapmaya altmz ey tamamyla budur; fakat tabii ki, bu kadar aleni biimde asla syleyemedik." Bu danmann deerlendirmesinin de gsterdii gibi, Trkiye'de olduu gibi Meksika'da da toplumun baz nemli unsurlar lkelerinin kimliinin yeniden tanmlanmasna direniyor. Trkiye'de Avrupa'ya ynelik liderler slam'a jest yapmak zorundadr. zal'n Mekke'yi tavaf edii gibi; Meksika'nn Kuzey Amerika'ya ynelik liderleri de Meksika'nn bir Latin Amerika lkesi olduuna inanan kimselere ylesine jest yapmaya mecburdur. (Salinas'n bero Amerikan Guadalajara zirvesi).

Trkiye, Tarihin, En Derin Biimde Blnm lkedir.

ABD iin Meksika en yakn blnm lke rneidir. Global olarak en mhim blnm lke Rusya'dr. Rusya'nn Bat'nn bir paras m yoksa ayr bir Slav - Ortodoks medeniyetinin lideri mi olduu sorusu, Rus tarihinin tekrar edilen sorusudur. Batl bir ideolojiyi ithal edip Rus artlarna uyduran ve ardndan da o ideoloji adna Bat'ya meydan okuyan komnizmin Rusya'daki zaferiyle birlikte bu sorunun st rtld. Komnizmin hkimiyeti, Batllamaya kar Ruslama stne sregelen tarihi tartmay kapatmt. Komnizmin gzden dmesiyle birlikte Ruslar bir kere daha bu soruyla yz yze geliyor.

Bakan Yeltsin, Batl Prensip Ve Hedefleri Benimsiyor Ve Rusya'y, "Normal" Bir lke Ve Bat'nn Bir Paras Yapmaya Urayor.

Ne var ki, gerek Rus sekinleri ve gerekse Rus kamuoyu bu mesele zerinde blnm durumda. Daha lml muhalifler arasndaki Sergei Stankevich, Rusya'nn, onu, "Avrupal olmaya, hzl ve tekilatl biimde dnya ekonomisinin bir paras haline gelmeye, Yediler'in sekizinci yesi olmaya ve Atlantik ittifaknn iki hkim yesi sfatyla ABD ve Almanya'ya zel bir 'nem atfetmeye' gtrecek 'Atlantiki' bir rotay reddetmesi gerektiini" ileri sryor. Stankevich, zellikle Avrasyac bir politikay reddediyorsa da yine ayn derecede Rusya'nn Trk ve Mslman balantlarn vurgulayarak dier lkelerdeki Ruslar himayeye ncelik vermesi ve Rusya'nn "kaynaklarnn, tercihlerinin, balarnn ve menfaatlerinin Asya'nn, dou istikametinin lehine, yeniden datmn gze arpan biimde ilerletmesi gerektiini" savunuyor.

Bu dncedeki insanlar, Yeltsin'i, Rusya'nn karlarn Bat'nnkine tbi kld, Rus askeri gcn azaltt, Srbistan gibi geleneksel dostlar desteklemede baarsz kald, iktisadi ve siyasi reformu Rus halkna zararl ekillerde yrtt iin eletiriyor. Bu eilimin gstergesi, 1920'lerde Rusya'nn emsalsiz bir Avrasya medeniyeti olduunu savunan Petr Savitsky'nin fikirlerinin yeniden rabet grmesidir. Daha ar muhalifler, ok daha bara ara milliyeti, anti-Batc ve anti-Semitik grleri dile getiriyor ve Rusya'nn askeri gcn yeniden gelitirmesi, in ve Mslman lkelerle daha yakn balar kurmas iin zorluyorlar. Rusya'nn sekinleri kadar halk da blnmtr. Avrupa Rusyas'nda 1992'nin sonbaharnda yaplan bir kamuoyu yoklamas, Bat'ya kar halkn yzde 40'nn olumlu ve yzde 36'snn olumsuz tavr sahibi olduunu aa karmtr. Rusya, tarihinin byk bir ksmnda olduu gibi, 1990'larn balarnda da gerekten blnm bir lkedir.

Aka ortadadr ki ksa vadede Bat'nn karna olan ey, kendi medeniyeti iinde zellikle Avrupai ve Kuzey Amerikan unsurlar arasnda daha byk bir birlik ve dayanmay ilerletmek; kltrleri Bat'nnkine yakn Dou Avrupa ve Latin Amerika'y Bat toplumlarna katmak; Rusya ve Japonya ile ibirliine dayal yakn ilikileri gelitirmek ve srdrmek; iki medeniyet arasndaki mahalli mcadeleleri byk savalara dntrebilecek kkrtmalar nlemek; Konfys' ve slami devletlerin askeri g kaybn hafifletmek ve Dou ile Gneybat Asya'daki askeri sperliini devam ettirmek; Konfys' ve slami devletler arasndaki farkllk ve ihtilaflar kullanmak; Batl deer ve karlara yaknlk duyan dier medeniyetlerdeki gruplar desteklemek; Batl kar ve deerleri yanstan ve merulatran uluslararas kurumlar glendirmek ve Batl olmayan devletleri bu kurumlara kar daha fazla kkrtmaktr.

Daha Uzun Vadede Baka nlemlere Bavurulmas Gerekecektir.

Bat medeniyeti hem Batl ve hem de moderndir. Batl olmayan medeniyetler Batllamadan modernlemeye almlardr. Bugne kadar sadece Japonya bu arayta tam anlamyla baarl olmutur. Batl olmayan medeniyetler, modernliin paras olan zenginlik, teknoloji, beceriler, makineler ve silahlar elde etme abasn srdrecektir. Bu lkeler ayn zamanda bu modernlii geleneksel kltr ve deerleriyle uzlatrmaya alacaktr. Bat bundan dolay gleri Bat'nnkine yaklaan fakat deer ve karlar Bat'nnkilerden nemli lde ayrlan Batl bu medeniyetlerle artan bir biimde uzlamak zorunda kalacaktr. Bu da Bat'nn bu medeniyetlerle ilikisinde karlarn korumak iin vazgeilmez olan ekonomik ve askeri gc srdrmesini gerektirecektir. Ancak bu durum Bat'nn dier medeniyetlerin temelindeki esasl dini ve felsefi kabuller ve bu medeniyetlere mensup insanlarn karlarn nerede grdkleri hakknda daha derin bir kavray gelitirmesini de gerekli klacaktr. Bu, Batl ve dier medeniyetler arasndaki ortak unsurlar ortaya karmaya ynelik bir abay da gerektirecektir. Uzak olmayan bir gelecekte dnyada tek bir medeniyet olmayacak fakat bunun yerine her biri bakalaryla beraber yaamay renmek zorunda kalacak farkl medeniyetlerin bulunduu bir dnya olacaktr.
Samuel Huntington - Foreign Affairs, Yaz 1993, s. 22-49.


 

@ #Medya Gnebak

 

kke Blkba, stanbul  Temmuz.2017 okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@gmail.com,

kke Blkba, stanbul  Temmuz.2017 okkesb61@gmail.com,


MEDENYETLER ATIMASI

Uygarlklar kendilerini savunmak ve propagandalarn yapmak iin srekli kendilerine barbar tekiler bulurlar. Bu anlamda slamofobi insanlk asndan bir ilk deildir.

Souk Sava boyunca Bat, siyasal ve kltrel kimliini anti-komnist eksende tanmlamaktayd.

Bat dnyas Dou blounu iaret ederek kendini demokratik ve zgrlk olarak ifade etmekteydi. Bu balamda iki kutuplu dnya sisteminin son bulmas, Bat iin byk bir meruiyet eksiklii dourdu.

Bizi meru klacak bir teki antitezi, yani Dou blou ortadan kalkmtr. te tam bu noktada slam Tehlikesi kefedildi. Hatta bu balamda Ekim 1994 -Aralk 1995 tarihleri arasnda NATO Genel Sekreterlii grevinde bulunan Willy Claes, 2 ubat 1995 tarihinde Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesine verdii demete slami; kktendincilii NATO ittifak iin ok ciddi bir tehlike olarak grdn ifade etti.

Bu erevede Komnizm Tehlikesi nin yerini slam Tehlikesi ald. Sovyetler Birlii yerini rana brakt. Nasl ki komnizm sadece silahl bir tehdit olarak gsterilmekle kalnmayp, Bat kltrnn ve deer yarglarnn dman gibi gsterildiyse, slam dnyasna da ayn ilev yklendi. Bu erevede de Souk Sava dnemindeki ortak dmana (Sovyetler Birlii) kar birliktelik, yerini gvensizlik ve dmanla brakmtr.

Bu balamda Souk Sava sonras dnem siyasal slamn kendini Batya kar tanmlayp, kresellemesine yol amtr.  Buna karlk Bat da slamiyeti bir gvenlik sorunu olarak alglamaya balam ve 11 Eyll ile beraber deitirilmesi ve modernlemeyle uyumlatrlmas gereken bir teki olarak grmeye balamtr.

ngiliz The Economist dergisi, 26 Aralk 1992 ile 8 Ocak 1993 tarihli saylarnda gelecek yzyl iin yapt siyasi tahminlerde baz ilgin senaryolar ortaya atmtr. Suudi Arabistanda radikal slamclarn bir darbe ile ynetimi ele geireceklerini yazan dergi, bu slamclarn Balkanlar igal ederek in ile birlikte eskiden SSCBnin etkisinde olan alan ele geirecek nemli bir blok oluturacan ileri sryordu. Yine 9 Eyll 1993 tarihinde slam fundamentalizmi hzl bir ekilde dnya bar ve gvenlii iin bir tehdide dnyor satrlarn yazan  International Herald Tribune bu tehdit 1930lu yllardaki nazizm ile faizm tehdidine ve 1950li yllardaki komnistlerinkine benziyor diyerek slam aka nazizm ve komnizmin yerine ikame ediyordu.

Oysa nazizm Avrupann en byk gc Almanyada, komnizm ise Rusya ve inde gelimitir. Dier yandan Alman haftalk dergisi Die Zeit Nisan 1993te NATO glerinin Komutan General Galvin grevinden ayrlmadan nce yapt aklamadan yapt alntda, Souk Sava kazandk. Yaklak 70 yllk bu sapmalardan sonra, slam ile aramzda 1300 yl aan eski atma durumuna geri dndk46 ifadelerine yer vermitir.

Bu grlerin en ok dikkat ekerek tartlan ise Samuel Huntingtonn 1993te Foreign Affairs dergisinde yaymlanan ve daha sonra geniletilerek 1996da Medeniyetler atmas ve Dnya Dzeninin Yeniden Kurulmas adyla kitap olarak yaynlanan almas ile onun rencisi olan Francis Fukuyamann Tarihin Sonu tezi olmutur. Uygarlklar kendilerini savunmak ve propagandalarn yapmak iin srekli kendilerine barbar tekiler bulurlar.

Huntingtonn Medeniyetler atmas tezi de bilinli ya da bilinsiz bir ekilde, slam ile Bat arasnda atmann kanlmaz olduunu savunan, hatta bu atmalarn normal olduunu savunan grler iin bir tr dayanak noktas ve snlan bir teori olmutur. Hristiyan ve slam dnyasn kar karya getiren tartmalar tetikleyen  Medeniyetler atmas tezine gre, 21. yzyl medeniyetler arasndaki atmalarla ekillenecektir. Uluslararas ilikiler sisteminin 16. ve 17. yzyllarda douundan bu yana, ana hatlaryla drt dnem geirdiini ifade eden Huntingtona gre, Fransz Devrimine kadar sren birinci dnemde; uluslararas ilikiler temelde egemenler arasnda yrtlyordu.

Fransz Devriminden sonra ok kutuplu hale gelen uluslararas sistemde, savaa ve bara birlikte karar veren, birbirine aa yukar eit durumda olan ok sayda aktr bulunmaktayd. Birinci Dnya Savandan sonra bu sistem sona ererken, nce komnizm, ardndan faizmin ykselii, ideolojik bloklarn att bir uluslararas sistemi hazrlad. kinci Dnya Sava ise uluslararas ilikiler tarihindeki en ideolojik sreci ve Souk Sava dnemini oluturdu.

Bu dnemde lkeler, siyasi ve iktisadi durumlarna gre sistemde yerlerini alrken Dou ve Bat, dnya hkimiyeti iin yaptklar mcadelede, ya bakalarnn atmasna izin verdiler ya da nc Dnya lkeleri olarak adlandrdklar lkeleri pasif bir sava alan olarak kullandlar. Huntington bu dnemin sona ermesiyle birlikte lkelerin artk siyasi veya iktisadi sistemlerine veya ekonomik gelimilik dzeylerine gre deil, kltrel zelliklerine gre snflandrlmas gerektiini savunmaktadr. Ona gre artk ideolojiler ann demir perdesinin yerini kltrn kadife perdesi alacaktr.

Dnyay Batdaki Katolik Hristiyan, indeki Konfys, Japon, slam, Hindu, Slav-Ortodoks, Latin Amerika ve Afrika olmak zere sekiz medeniyet blgesine ayran Huntington, nmzdeki yllarda bu medeniyetler arasndaki fay hatlar boyunca baz atmalarn meydana gelerek yaylacan ileri srmektedir. Ona gre eer gelecekte bir dnya sava kacaksa bu da medeniyetler aras bir sava olacaktr. Huntington asl byk atmann ise, Bat ve slam medeniyeti ile indeki Konfys uygarl arasnda patlayacan ileri srmektedir. Son yllarda tank olduumuz etno-kltrel atma ve/veya ibirlii rnekleri gstererek hipotezini desteklemeye alan Huntington slam uygarlnn kanl snrlara sahip olduunu, dolaysyla atmann onun karakteristik zellii olduunu savunmaktadr.

Huntingtonn Medeniyetler atmas tezi uzun dnemin medeniyet etkileimi srecini stratejik bir hedef iin nasl bir manivela gibi kullanlabileceinin arpc ve tehlikeli yzn gstermitir. Bat-d medeniyet havzalarndaki kltrel canlanmay, stratejik bir tehdit gibi gsteren ve batl stratejistlere bu medeniyet havzalar arasndaki elikileri maniple etmeyi neren Huntingtonn yaklam, sadece Bat-d medeniyetlerin, zellikle de slam ve in medeniyetlerinin ciddi tepkilerine maruz kalmamtr. Ayn zamanda West-Rest (Bat-Dierleri) gibi kategorik bir ayrmn douraca riskleri sezen batl sekinler ve siyaset yapmclar nezdinde de ciddi kukular uyandrmtr. Clintonun 1999 yl sonlarndaki Trkiye ve 2000 yl balarndaki Hindistan ziyaretlerinde, bu lkelerin medeniyet gemilerinin insanlk birikimine yapabilecekleri katklara zel atflarda bulunmas, Medeniyetler atmas tezinin dourduu gvensizlik ortamn gidermeye ynelik mesajlar olarak grlmelidir.

Gerekten dnya nfusunun drtte birini oluturan inin ve dnya nfusunun yaklak dier drtte birini barndran ve dnya jeopolitiinin en hassas kuan ve gei yollarn elinde tutan slam dnyasn kar-medeniyet kutuplar olarak gren bir yaklama dnya dzeni oluturmada ne derece riskli sonular douraca aktr.  Artk kltrel farkllklarn siyasal ve ideolojik kartlklardan daha nemli olduunu ileri sren Huntington, insan ve Tanr, birey ve grup, devlet ve vatanda, zgrlk ve otorite, ocuklar ve aileleri, eitlik ve hiyerari gibi kavramlarn ok ynl retim tarznn sonucu olduunu ve yakn zamanda kaybolmayacaklarn savunmaktadr. Bu ilikilerin farkl yorumlarn gndeme getiren Huntingtona gre, bunu belirleyenlerin iinde en gl olan dindir.

nsanlar yar Amerikal, yar Arap gibi melez veya ou yerde iki lkenin vatanda olabilmekte, ancak hem Katolik hem de Mslman olamamaktadr. Dolaysyla bunlar arasnda bir atma olmas kanlmazdr. Aydnlanma sreci ve onun ortaya kard bilimsel, kltrel ve siyasal gelimelerin Batda ortaya ktn dolaysyla evrensel deil Batya zg bir toplumsal kltrel, felsefi ilkeler ve deerler btn olduunu savunan Huntingtona gre Demokrasi, Hukuk Devleti, nsan Haklar, Halk Egemenlii ve Laiklik gibi aydnlanma ilkeleri Bat medeniyetine aittir.

Burada Aydnlanma deerlerini, bilim ve teknolojiyi evrensel kklerinden kopararak sadece Batllatrmak isteyen Huntington, dier toplumlar ve deerleri dlamaktadr. 

Oysa Huntingtonun rencisi olan Francis Fukuyama, dnyada byk yank uyandran Tarihin Sonu tezi ile Batnn stnlnn kantlandn ileri srmtr. Bat medeniyetinin oluturduu liberal demokrasiyle insanolunun ulaabilecei en mkemmel siyasal ve ekonomik yapya kavutuunu, ileri sren Fukuyama, insanln siyasi ve felsefi anlamdaki araynn sonuna gelindiini iddia etmitir. Ona gre artk dnya Souk Savatan zaferle km olan Batnn hegemonyasn kabul etmek zorundadr.

Yani Batnn stnl kabul edildiine gre artk Bat ile atmaya girmeye cesaret edecek bir g de kalmamtr. Ancak Fukuyamann bu tezleri boa knca, dnyadaki atmalar deiik yerlerde deiik amalarla ve hatta ou zaman ABD ve Avrupa lkeleri tarafndan kkrtlnca, zellikle de Balkanlardaki etnik atmalarda ABD ve Avrupa lkeleri kamuoyu tarafndan sulanarak zan altnda kalnca, aslnda Batnn bu atmalarda herhangi bir suu olmadn ileri srmek iin bu kez Huntingtonun tezleri ortaya atlmtr.

Nitekim Fukuyama ald eletiriler zerine kitabnn yeni basksnda yle yazmaktadr: Birok kii beni Medeniyetler atmasnda ok farkl bir geliimsel model ortaya koyan hocam Samuel Huntingtonla kyaslad. Bence belli alardan dnyay yorumlama yollarmz arasndaki fark abartmak mmkn. rnein, kltrn toplumlarn indirgenemez bir paras olduu ve geliim ile politikay kltrel deerleri iin iine katmadan anlayamayacamz konusunda onunla ayn fikirdeyim.

Fakat bizi birbirimizden ayran ok nemli bir konu var. Bu konu, aydnlanma dneminde gelitirilen deerler ve kurumlarn potansiyel olarak evrensel mi olduu ya da kltrel balama gre deikenlik mi gsterdii sorusu etrafnda ekillenmektedir. Huntington aka bizim Batda aina olduumuz eitli siyasi kurumlarn, Bat Avrupa Hristiyan kltrnn bir rn olduuna ve onlarn bu kltrn dndaki balamlarda kk salamayacaklarna inanmaktadr. Bu durumda

cevaplanmas gereken temel soru da Batl deer ve kurumlarn evrensel bir anlam olup olmad ya da bugnn hegemonik kltrnn geici baarsn m temsil ettikleri olarak ortaya kmaktadr. Aslnda Huntingtonn modern, sekler ve liberal demokrasinin tarihsel kklerini Hristiyanla dayandrd, ona zg olmayan sav olduka dorudur.

Bu aklama dikkatlice okunduunda hocas Huntingtondan farkl dndn ileri sren Fukuyama, aslnda bu temel konularda hocasnn fikirlerini benimsedii grlmektedir.

Tarihin Sonuna yaplan eletirilerden drt tanesini en ciddi eletiriler olarak grdn belirten Fukuyama, bunlarn ilkinin slamn demokrasiye bir engel olmasyla ilgili olduunu sylemektedir. Ona gre problemin slamdan kaynaklandn dnmek pek gereki grnmemektedir. Bugn modern demokrasinin destekisi olarak grdmz Hristiyanlk (pek de uzak olmayan bir dnemde) klelii ve hiyerariyi merulatrmak iin kullanlyordu.

Nesilden nesile dini retiler, siyasi yorumlamalardan gemektedir. Bu durum Hristiyanlk iin geerli olduu lde slam iin de geerlidir. Bugn kltrel olarak slam benimsemi toplumlarn siyasi pratikleri arasnda muazzam bir eitlilik vardr. Seyyid Kutubun yazlar ya da Usame Bin Ladin ve El Kaidedeki ideologlarn devlet, devrim ve iddetin estetikletirilmesiyle ilgili politik dnceleri, slami gelenekten ziyade faizm ve komnizm gibi 21. Yzyl Avrupasnn ar sol ve sa ideolojilerinden beslenmektedir. ok tehlikeli olan bu retiler, slamn hibir temel retisini yanstmad gibi slam politik amalarnn bir arac haline getirmektedir.

50 Grld zere Fukuyama bir yandan btn dinlerin siyasal amalara gre yorumlandn sylerken, aslnda siyasal slamn iddete, dolaysyla Bat ile atmaya msait olduunu da savunarak Huntingtonn tezlerini desteklemeye almaktadr.

 

Medeniyetler atmas tezi ile ihtiva ettii anlam arasnda nemli bir fark olduunu syleyen Ahmet Davutoluna gre ise Krfez Sava ve ardndan yaanan Bosna Savanda 250 bin insann bir etnik kyma kurban edilmi olmas, aslnda tarihin sona ermediini ve Bat medeniyetinin deerlerinin de insan tmyle kuatan deerler olmadn ortaya koymaktadr.

Bu tablo karsnda Huntingtonn Medeniyetler atmas tezi ortaya atlarak, Bat medeniyetinin o ideal deerlerinden sapmasnn onun suu olmad ve btn dier medeniyetlerin atmasndan kaynaklanan yeni bir kaotik dnemin balad iddia edilmektedir. 

Fukuyama dzeni vurguluyordu, Huntington Kaosu; Fukuyama dzenin arkasnda Bat medeniyetini gryordu, Huntington dzensizliin arkasnda btn dier medeniyetleri gsteriyordu. Birbirine alternatif gibi grnen bu iki tez, aslnda siyasi stratejik arka plan asndan birbirini tamamlamaktadr. Bosnada yaananlar sebebiyle, Fukuyamann tezi knce, Huntingtonn tezi ne kmaya balamtr.

 

@ #Medya Gnebak

 

kke Blkba, stanbul  Temmuz.2017 okkesb61@gmail.com,

http://www.medyagunebakis.com/ okkesb@turkfreezone.com,

https://twitter.com/okkesb E.mail: okkesb@telmar.net,

https://www.facebook.com/okkes.bolukbasi,- okkesb@gmail.com,

kke Blkba, stanbul  Temmuz.2017 okkesb61@gmail.com,

  Dier Haberler
 • KARA YRK ADIRININ DUMANI TTYORSA...!
 • MURAT NAL CNAYET & ADNAN OKTAR
 • BYK VEBAL ALTINDALAR
 • BR ATATRK MRASI DAHA YIKILIYOR
 • MT KAFTANCIOLU CNAYET
 • AFRN'DE TOPUKLU EFE UNVANLI TOP MERMS
 • AMA BLGEY KRTLETRMEK.!
 • NVERSTELERDE ARTIK KADININ ADI YOK
 • NAN SMREREK, OTORTER REJM DAYATILIYOR.
 • BNGL'DE YALAN, STANBUL'DA GEREK


 • Editrden

  TRABZONLULAR BRLENZ

  Trabzonlular Birleiniz. Trabzonlu adamlar, kadnlar, alanlar, Gen Kzlar-Erkekler, Okuyan ocuklar Birlik ve Btnl Salamak Sizin Ellerinizde..!
  Devam..
  Son Dakika
    - KARA YRK ADIRININ DUMA
    - MURAT NAL CNAYET & ADN
    - BYK VEBAL ALTINDALAR
    - BR ATATRK MRASI DAHA Y
    - MT KAFTANCIOLU CNAYET
    - AFRN'DE TOPUKLU EFE UNVA
    - AMA BLGEY KRTLETRME
    - NVERSTELERDE ARTIK KAD
    - NAN SMREREK, OTORTER
    - BNGL'DE YALAN, STANBUL
    - STEDNZ KADAR YIRTINI
    - YEN ANDIMIZ UYGULANMAYA
    - FETVA VERLD.BO OL DE
    - DNDAR NESL YETTRME P
    - ABAN DL DE GREVN B
    - HALUK LEVENT CAM LER
    - HSN MAHALL'NN 'KRDS
    - SHA'LAR PKK'NIN KORKULU
    - TAKSCY LDREN LOKANT
    - MEDENYETLER ATIMASI


  Gnn Sz

  HKMETLERN CRAATI MENF OLUP DA MLLET TRAZ ETMEZ VE KTDARI DRMEZSE BTN KUSUR VE KABAHATLERE KATILMI DEMEKTR.

  M.K. ATATRK


  Anket
  KRESEL EKONOMK KRZ
  TEET GET
  DELD GEMED

  Reklamlar


     2009Bu Site kke BLKBAI tarafndan hazrlanmakta ve yaynlanmaktadr.
  Her hakk sakldr. zinsiz ve kaynak gsterilmeden yaynlanamaz.