EĞİTİM, BİLİM ve GELİŞMENİN SERÜVENİ...

Çıkarcı Politikacılar Ve Yöneticiler, Yönetim Erkini Ellerinde Tutabilmek İçin 60 Yılı Aşkın Bir Süredir, Irkçı, Bağnaz, Yobaz, Gerici Eğitimle Karanlığı Egemen Kılmaya Çalışmaktadırlar

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

EĞİTİM ŞART ve GEREKLİ.!

Çıkarcı Politikacılar Ve Yöneticiler, Yönetim Erkini Ellerinde Tutabilmek İçin 60 Yılı Aşkın Bir Süredir, Irkçı, Bağnaz, Yobaz, Gerici Eğitimle Karanlığı Egemen Kılmaya Çalışmaktadırlar

 

EĞİTİM, BİLİM ve GELİŞMENİN SERÜVENİ...

İnsan yaşamını, biçimlendiren, yönlendiren ve belirleyen en önemli etken, *Eğitimdir* desek, sanırım aksini iddia eden olmaz. Sıradan insan bile, günlük sohbetlerinde, *Eğitim Şart Kardeşim* der. Der demesine de, pek çok kişinin aklına, eğitimi tanımlamak gelmez. 

Oysa, eğitimin en az kendisi kadar önemli olan, *Nasıl Bir Eğitim.?* olduğu sorusudur.

      

      BİREY VE TOPLUM DAVRANIŞLARININ GELİŞİMİ

 

II. Dünya Savaşında 50 Milyon İnsanın Ölümüne Neden Olan Faşist Eğitimliydi.  Başkalarına hayat hakkı tanımayan, radikal dinci akımların militanları da eğitim alıyor. Canlı bomba olup, insanların içinde kendini patlatan da eğitimli olabiliyor. O zaman, eğitimi tanımlamak, istendik birey ve toplum davranışlarının gelişimi açısından değerlendirmek kaçınılmazdır.

*Eğitim, Mutlaka İnsandan Yana, Bilimsel, Nitelikli, Çağdaş Olmalıdır*. Kanımca, bu tanım yeterince kapsayıcıdır. Şüphesiz eğitim, bilmek ve öğrenme ihtiyacından doğmuştur. Bu ihtiyaç, eğitimin yaşamımıza metodolojik olarak aktarılmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, basamak, basamak periyodik olarak, eğitim sistemleri geliştirilmiştir.

 

 YAŞAMIN KENDİSİ DE ÖĞRETİCİDİR

Okul öncesi, ilk, orta, lise, üniversite ve lisansüstü gibi kavramlar aşamalı olarak bu basamakları ifade eder. Günümüz insanının yaşamının büyük bir bölümü eğitim-öğretim etkinlikleriyle geçer. Bizatihi yaşamın kendisi de öğreticidir. Yaşamın geçmişte olduğu gibi, bugün de zorlukları, aşılması gereken engelleri vardır.

Günümüzde en önemli engellerden biri çalışanların düşük gelir düzeyi ve kapitalizmin ürünü olan işsizliktir. Edinilen bilgiler, alınan iyi bir eğitim, yaşamı kolaylaştırdığı gibi, iyi bir yaşam kalitesi ve konforu sunar. Günümüzün, Eğitim-öğretim etkinlikleri, ülkelerin gelişmişliğine göre, kimi sıradan yapılarda, kimi de ultra-modern derslik, laboratuvar, salon ve amfilerde sürdürülmektedir. Ama asıl mekân, gerçeklere ulaşmamızın da kaynağı olan doğadır.

 

*DOĞAL SEÇİLİM YASASI*

İlkel insan doğayı tanıyarak, edindiği yaşam pratiklerini uygulayarak, uyum yeteneğini artırdı. *Doğal Seçilim Yasası* Uyum sağlayanlar, yaşama devam eder. Uyum sağlayamayanlar elenir. Doğanın en keskin kuralıdır. İnsan uyumunu gösterdi. Yaparak, yaşayarak öğrendi. Kalıcılığını sağladı. Ateş yakmayı, çiziktirdiği ilkel imleri yazıya dönüştürmeyi, mutasyonla gelişen buğdayı yetiştirmeyi, hayvanları evcilleştirmeyi öğrendi. Öğrendiklerini kendisinden sonraki kuşaklara aktardı. Bugün ulaştığımız gelişmişlik düzeyi, 2 milyon yıllık bir deneyim ve bilgi birikiminin sonucudur. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen, eğitim dizgesinin temeli, Antik Yunan Uygarlığı tarafından atılmıştır. (İ. Ö. 700-750)  

İlk eğitim birimleri *Skhol* olarak adlandırılır. Fransızca ’da, *L’Ecole*, İngilizce ’de, *School* şeklinde ifade edilir. (Bizdeki ‘’Okul’ sözcüğü de "ekol" den "okul" yapılmış, Cumhuriyet döneminde kavram olarak dilimize girmiştir.) Eski (Antik) Yunan’daki eğitim etkinlikleri dönemin düşünürleri sayesinde ivme kazanmıştır. Sokrates Okulu (İ.Ö. 470-399),

 

AKLIN GÜCÜNE KARŞI BAĞNAZLIK

Platon eski Grek Kahramanlarından Akademos’tan esinlenerek, Akademia’yı hayata geçirir. (İ.Ö. 427-347) Ardından bu gelişmeleri, Aristotales’in Lykeion’u izler.

Pagan (çok tanrılı) inanç sisteminin egemen olduğu dönemde eğitim-öğretim etkinlikleri akılcı yönde ilerleyebilmiştir. Orta Çağda ise, eğitim- öğretim etkinlikleri, tek tanrılı dinlerin baskısı altına girer. Artık aklın gücü kenara itilmiş, bağnazlık egemen olmuştur. Bilimsel gelişmede durağan bir sürece girmiştir. Toplumlar, monarşilerin katı taassubu ve baskısı altında kalmıştır.

 

XII. ve XIII. Y.Y. da Batı’da pıtrak gibi çoğalan üniversiteler, yeniden doğuşu (Rönesans’ı) tetiklerken, aydınlanma döneminin başlangıcının habercisi oluyordu. Giderek, eğitimde karanlık çağın *İnan ki Anlayasın* skolastik zihniyetin yerini, *İnanmak İçin Anlamak Gerekir* Diyen akılcılık kabul görmeye başlar.

 

GİZLENEN GERÇEKLERİ ÖĞRENMENİN YOLU

Doğada olup bitenlerin akılla açıklanabileceği (Rasyonalizm) düşüncesi, yeni bakış açısı, yenidünya görüşü olarak, hızla yaygınlaştı. Gutenberg’in baskı makinesi okumayı yaygınlaştırdı. O güne kadar gizlenen gerçekleri öğrenmenin yolu açılırken, yeni bilgilere ulaşıldı. Bu gelişmeler, Batı Dünyası’na üstünlük ve etkinlik kazandırdı. Osmanlı Sultanları müneccimlerle sorunlarına çözüm ararken, Kopernik ve Kepler, göklerdeki gizemleri çözüp insanlığın hizmetine sunuyordu.

 

TARİHİN AKIŞI YAVAŞLATILSA DA DURDURULAMAYACAKTIR

Her ne kadar bilimsel gelişmeler baş döndürücü hızla ilerliyorsa da, ülkemiz insanı bir yönüyle yakasına yapışan, ortaçağ zihniyetinden kurtulabilmiş değildir. Çıkarcı politikacı ve yöneticiler, yönetim erkini elinde tutabilmek ısrarını sürdürmektedir. 60 yılı aşkın bir süredir, ırkçı, bağnaz, gerici eğitimle karanlığı egemen kılmaya çalışmaktadırlar. Çabaları tarihin akışını yavaşlatsa da durduramayacaktır.

Hüseyin GÜN, 

Emekli öğretmen, 2016_01_28


@ #ÖkkeşBölükbaşı © #medyagunebakis.com, #ToplumsalMuhalefet,

 

 

 

Diğer Haberler

 • DARBE KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞIYIZ..
 • TRABZONLULAR BİRLEŞİNİZ
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI…
 • KUL VE MAHLÛKAT HAKKI..
 • ADAM OLMAK–OLAMAMAK VE GAZETECİLİK
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI..
 • DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP