*BÜYÜK SIFIRLAMA* & *COVID-19 GERÇEKLERİ*

Büyük Sıfırlama, Great Reset veya Global Reset WEF - Dünya Ekonomik Forumu'nun,COVID-19 salgını sonrasında, ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etme önerisidir.

Paylas:
 • Facebook'da Paylaş
 • Twitter'da Paylaş

*BÜYÜK SIFIRLAMA* & *COVID-19 GERÇEKLERİ* 

Büyük SıfırlamaGreat Reset veya Global Reset WEF - Dünya Ekonomik Forumu'nun,  

COVID-19 salgını sonrasında, ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde yeniden inşa etme önerisidir. Mayıs 2020'de Birleşik Krallık Prensi Charles ve WEF direktörü Klaus Schwab 

Tarafından tanıtıldı. 

 

Yatırımları, karşılıklı ilerlemeye daha uygun hale getirerek ve çevresel girişimlere daha fazla odaklanarak, Kapitalizmi 

geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Salgını, riskli bir deney haline getirmekle eleştirilen öneri, bir dilekçe ile 72 saatten daha kısa bir sürede 80.000 imza toplanılarak durduruldu. Buna yanıt olarak bir komplo teorisi 

Yayıldı ve bunun sosyoekonomik, çevresel değişiklikleri ve sözde "Yeni Dünya Düzenini" 

Getirmek için kullanılacağını iddia etti.

 

Globalizm - Küreselcilik; Birçoklarına Göre Bilinmeyen, Az Bilinen, Üzerinde Düşünülmeyen Bir Kavram. Ancak Aksine Bundan Böyle Üzerinde Özellikle Çok Düşünülmesi Gereken Bilimsel, Sosyal, Ekonomik ve Stratejik Olarak Önem Verilip Uzun, Orta, Kısa Vadeli, Planlı, Programlı Yaşanılması Gerekli ve Şart Bir Dünya Gerçeğidir.

Globalizmi - Küreselciliği Bu Şekilde Düşünenlerin ve Çok Geniş Kapsamlı Olarak Planlayanların Çok Yönlü Stratejik Plan, Program ve Uygulamalarıyla Hangi Noktada Olduklarını Bilmek İster misiniz.? - https://www.youtube.com/watch?v=7ehcsQHHlKQ

Onlarca Global Düşünce Kuruluşu Kurdular ve Uluslararası Ekonomik, Siyasi, Sosyal Sözleşmelerini Hayata Geçirdiler. - https://www.youtube.com/watch?v=FQ2ft9NpO9I

 

BÜYÜK SIFIRLAMAGREAT & GLOBAL RESET’İN TARİHÇESİ 

Bu Konularda Neler Yapılmış, Hangi Aşamaya Gelmişler ve Daha Neler Yapacaklar.?

BİTNATİON - https://tse.bitnation.co/tr/ - DÜNYA DEVLETİ

DBVN - Dünyanın ilk Merkezi Olmayan Sınırsız Gönüllü Milleti https://www.youtube.com/watch?v=CL4eM9JyL08&t=11s

Gelinen Noktada, Hedeflenen Global – Küresel, Yönetimi Tek Elde Toplanmış, Dünya Devleti Konusunda Kendilerini Hazır Gördükleri İçin, Sağlık Problemi *COVİT.19* Maşasıyla Dünya Nüfusunu İstedikleri Miktara İndirerek, Sağlık, Gıda, Enerji, Para, Teknoloji, Çevre Konularında Bütün İnisiyatifi Ellerine Alarak, Yönetim Tekeli, Monopol Oluşturmada Sonun Başlangıcına Geldiler ve İlerliyorlar. Amaç ve Hedeflerine Uygun Kurulmuş ve Etkin Olarak İşletilmekte Olan Uluslararası Kuruluşlarının En Çok Bilinenleri Şunlardır. (-Güncel Listenin Tamamı Ek-1 ve Ek-2 dedir.-)

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Anasayfa

 

ULUSLARARASI *DÜNYA DEVLETİ* KURULUŞLARI

UN -               Birleşmiş Milletler, UN - United Nations,

UNICEF -       Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, 

                       United Nations Children’s Fund,

UNESCO -     Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü,

                       United Nations Educational, Scientific & Cultural                       Organization,

UNCC -          Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu, 

                       United Nations Compensation Commission,

OECD -          Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü,

OPEC -          Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü,

IUCN -            Dünya Korunma Birliği, World Conservation Union,

UPU -             Dünya Posta Birliği, Universal Postal Union,

WBG -              Dünya Bankası Grubu, World Bank Group,

WHO -            Dünya Sağlık Örgütü, World Health Organization,

WSSCC -       Dünya Sağlık Örgütü Su Kaynaklarını Koruma Konseyi,

                       Water Supply and Sanitation Collaborative Council,

ILO -               Uluslararası Çalışma Örgütü, International Labour Organisation,

FIFA - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği,

                       Fédération Internationale de Football Association,

AİHM -            Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi 46 Avrupa ülkesi

CEMR -          Avrupa Birliği Belediyeler Konseyi

EU – AB,        Avrupa Birliği, European Union,

UEFA -           Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, Union Européenne de Football Association,

WTO -            Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Organization,

ECO -             Ekonomik İşbirliği Örgütü, Economic Cooperation Organization,

 

G7 Ülkeleri, G20 Ülkeleri. BM-Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,

IMF- Uluslararası Para Fonu, DEF- Dünya Ekonomik Forumu,


 

BİTNATİON; DBVN - Dünyanın ilk Merkezi Olmayan Sınırsız Gönüllü Milleti'ni ifade eder. 

BLOCKCHAİN, Bitnation’un Güvenilir Kripto Para Şirketi, BİTCOİN ise Kripto Parası

Blockchain.com bir kripto para birimi blok zinciri keşif hizmetinin yanı sıra bir kripto para cüzdanı ve Bitcoin, Bitcoin Cash ve Ethereum'u destekleyen bir kripto para birimi değişimidir. Ayrıca Bitcoin veri çizelgeleri, istatistikleri ve piyasa bilgileri sağlarlar.

BİTCOİN Uluslararası Sanal Tek Para Birimi,

 BAĞIMSIZ KÜRESEL DÜŞÜNCE KURULUŞLARI

Aşağıda Görüldüğü Gibi 1910-1920 Aralığında İkisi Amerika’da, Biri İngiltere’de Olmak Üzere Üç Önemli Bağımsız ve Küresel Düşünce Kuruluşu Kuruldu.

Bunlar Hedef ve Amaçlarına Ulaşmak İçin Bugüne Kadar Çok İleri Düzeyde ve Dünya Çapında Kurdukları, Kurulmasını Önerdikleri ve Kurdurdukları Stratejik Kuruluşlarla Uluslararası Düzeyde Faaliyet Gösteriyorlar.

Yapay Zekâ ile Siber Alanlarda Kurmakta Oldukları Dijital Dünya Düzenini;

*Çipli Yaşam Süren İnsanlar ve Robot Askerlerden Oluşan Ordularıyla, Salgın Hastalıklar ve Savaşlarla Nüfusu Yarı Yarıya Azaltılış Yeni Dünyayı Kurmaya, İstedikleri Gibi Yönetmeye ve Yönlendirmeye Çalışıyorlar.

 

1910 YILINDA

Carnegie Endowment For International Peac  Carnegie Uluslararası Barış Vakfı 

1910 Yılında Andrew Carnegie Tarafından Araştırmalar, Yayınlar, Toplantılar Yaparak Yeni Politika Yaklaşımları Oluşturulması İçin Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Kuruldu.

Yeni Kurumlar, Uluslararası Vakıf Ve Birlikler Oluşturarak, *Carnegie Endowment For International Peac* Adıyla Ülkelerarası İşbirliğini Geliştirilmesi Ve Birleşik Devletleri’n Uluslararası Anlamda Aktif Uğraşlarını Gerçekleştirmek İçin Tarafsız, Uygulanabilir Sonuçlar Elde Etmeyi Amaçlayan, Kâr Amacı Gütmeyen Özel Bir Örgüt Olarak Kurulmuştur. 

 

1916 YILINDA

Brookings Institution – Brooking Enstitüsü

Brookings Institution Adıyla Robert S. Brookings Tarafından Washington, DC'de *Think Tank Row*'da Araştırma ve Eğitim Yapması İçin Düşünce Kuruluşu Kuruldu. Amerikan Demokrasisini Güçlendirmek; Tüm Amerikalıların Ekonomik Ve Sosyal Refahını, Güvenliğini Ve Fırsatlarını Teşvik Etmek Ve Daha Açık, Güvenli, Müreffeh Ve İşbirliğine Dayalı Bir Uluslararası Sistemi Güvence Altına Almak.

Sosyal Bilimler, Ekonomi, Yönetim, Dış Politika, Yönetişim, Vergi Politikaları, Küresel Ekonomi, Ekonomik Gelişme, Sosyal Bilimler, Büyükşehir Politikaları Gibi Belirlenen Misyonu Gereği Hedeflerine İlerleten Yenilikçi ve Pratik Öneriler Sunması İstenilen Bir Düşünce Kuruluşudur.

 

1920 YILINDA

Chatham House – Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü

1920'de Londra’da Kâr Amacı Gütmeyen Düşünce Kuruluşu Olarak Woodrow Wilson ve Lionel Curtis Tarafından Kuruldu. Dünya Çapındaki Güncel Sorunları Analiz Etmek Amacıyla Hareket Eden, Londra Merkezli Chatham House Merkezinin Kuralına Göre Konuşmacıların Kimliği Gizli Ancak Toplantılarında Konuşulan Her Şey Kamuoyuna Açıktır. Chatham House Misyonlarının Sürdürülebilir, Güvenli, Müreffeh Ve Adil Bir Dünya Kurmaya Yardım Etmek Olduğunu Açıklamışlardır.

 

1945, DÜNYA BANKASI, THE WORLD BANK,

II. Dünya Savaşı'nın Ardından 1945 Yılında Uluslararası Yeniden Yapılanma Ve Kalkınma Bankası (Ibrd=International Bank For Reconstruction And Development) Adıyla Kurulmuş, 1947 Yılında Birleşmiş Milletler'in Özerk Uzman Kuruluşlarından Biri Olma Özelliği Kazanmıştır.

Günümüzde Dünya Devletlerinin 188'i World Bank Üyesidir. Bunlardan 11'i, Banka Sermayesinin %55'ine Sahiptir. Dünya Bankası Guvernörler Kurulu, İcra Direktörleri Kurulu, Başkanlık Organları Tarafından Yönetilmektedir. Guvernörler Kurulu, Üye Devletlerin Atadıkları Birer Guvernör Ve Vekilinden Oluşmakta Ve Yılda Bir Kez Toplanmaktadır. İcra Direktörleri Kurulu İki Yıl İçin Görevlendirilen 24 Üyeli Ve Sürekli Karar Organıdır.

Zaman İçinde Bir Grup Haline Gelerek Dünya Bankası Grubu - World Bank Group Adını Alan Kuruluşun Bünyesinde Beş Ana Kurum Yer Almaktadır.

Uluslararası Yeniden Yapılanma Ve Kalkınma Bankası - IBRD 1945 Yılında Kurulmuş Olan Ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Kamu Sektörüne Kredi Açan Bölümdür. Türkiye Kuruma 1947 Yılında Üye Olmuştur. Kişi Başına GSMH’ye Göre Yapılan Dört Gruplu Sınıflandırmada Türkiye 3. Grupta Yer Almakta, Böylece 5 Yıl Geri Ödemesiz 17 Yıla Kadar Vadeli Kredi Kullanabilmektedir. Türkiye'nin Sermaye Ve Oy Gücü %0,5 düzeyindedir.

 

1971 - EUROPEAN MANAGEMENT FORUM, DAVOS

1970 Yılında Klaus Schwab, İsviçre Alpleri'nde İki Haftalık Bir Konferans Düzenlemek İçin İsviçreli Sanayi Grubu Escher Wyss'den Ayrıldı. İlk “Avrupa Yönetim Forumu” Şubat 1971'de İsviçre'nin Davos Kentinde Düzenlendi. 31 Ülkeden Yaklaşık 450 Katılımcı - Avrupa'daki Çeşitli Şirketlerden Yöneticiler, Avrupa Komisyonu Üyeleri Ve ABD Üniversitelerinden Önde Gelen Akademisyenler - Toplantıda Bir Araya Geldi. Daha İyi Bir Kapitalizm İçin İyi Yönetim Tekniklerini Tartışmak İçin Alp Vadisinde Buluştular.

1973 - ÇEVREYE KARŞI İLERİ GÖRÜŞLÜ UYARI - DAVOS MANİFESTOSU

Üçüncü Davos Toplantısını İki Gelişme Öne Çıkardı. İlk Olarak İtalyan Sanayici Aurelio Peccei, Küresel Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliğini Sorgulayarak Sansasyon Yaratan “Büyümenin Sınırları” Adlı Kitabında Bir Konuşma Yaptı. Yazar, Toplumun Ekonomik Kalkınma İle Çevresel Kısıtlamaları Uzlaştırmak İçin Yapması Gereken Seçimlerin Ana Hatlarını Çizdi.

İkinci Olarak, Katılımcılar Klaus Schwab’ın Paydaş Konseptine Dayalı Bir Etik Kural Taslağı Hazırlamak İçin İnisiyatif Aldılar. Forum, Başlangıcından İtibaren, Ne Bir Savunuculuk Grubu Olarak Hareket Etmemesi Ne de Üyeleri Veya Katılımcıları Adına Herhangi Bir Fikir Beyan Etmemesi İlkesini Belirlemiştir. "Davos Manifestosu" Bu Politikanın Nadir Bir İstisnasıydı Ve 50. Yılımız İçin Güncellendi.

1975 - G7 ÜLKELERİ - GROUP OF SEVEN

G7 - Group Of Seven, Dünya Ekonomisi İçin Yedi Büyük Ülkenin Oluşturduğu Bir Birliktir.

AlmanyaABDBirleşik KrallıkFransaİtalyaJaponya, Kanada ve Avrupa Birliği de G7–G8 İçinde Temsil Edilmektedir. Üye Ülkeler Net Küresel Zenginliğin %64'ünü (263 Trilyon $) Oluşturmaktadırlar.

G7 Grubu 1975'ten Bu Yana, Grup Ekonomik Politikaları Görüşmek Üzere Yıllık Olarak Zirve Görüşmelerinde Toplanmaktadır;

1987'den beri, G7 Maliye Bakanları Bağımsız Toplantılarda Yılda En Az İki İle Dört Kez Toplandılar.

1996 yılında, G7; 42 Yüksek Borçlu Fakir Ülkeler (İngilizceHeavily Indebted Poor Countries-HIPC) için bir girişim başlattı.

1997 yılında G7, Çernobil'de Bulunan Reaktörün Erimesini Engelleme Çabalarına 300 Milyon Dolar Verdi.

G7 Grubu 1999'da Daha Önce Oluşturulan Finansal İstikrar Forumu İle Ve Büyük Sanayi Ve Gelişmekte Olan Pazar Ülkeler Arasındaki Diyalogu Teşvik Etmek İçin Kuruldu.

"Zirveyi Takiben Oluşturulan G-20" İle Daha Önce Kurulan Finansal İstikrar Forumu Aracılığıyla "Uluslararası Para Sisteminin Yönetilmesine" Daha Doğrudan Katılmaya Karar Verdi.

G7 Ayrıca, HIPC'nin İki Taraflı Borcunun %90'ını Ve Toplam 100 Milyar Dolarlık Çok Taraflı Borcu İptal Etme Planlarını Açıkladı.

2005 Yılında G7 "Duruma Göre" Müzakere Edilecek "%100'e Kadar" Borç İndirimlerini Açıkladı.

2008'de G7, Amerika'nın Washington Eyaletinde İki Kez Bir Araya Geldi Ve Şubat 2009'da Roma'da 

2007-2008 Küresel Mali Krizleri Tartışmak Üzere, Maliye Bakanlarında Oluşan Grup, Krizi Sona Erdirmek İçin "Gerekli Bütün Adımları" Atma Sözü Verdi.

2 Mart 2014'te G7, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Egemenliğini Ve Toprak Bütünlüğünü İhlal Etmesini" Kınadı.

G7 Grubu, "Politika Tavsiyesi Ve Finansmanı Yoluyla, İhtiyaç Duyulan Reformlara Şart Koşan Imf Uluslararası Para Fonu'nun Ukrayna'nın Ekonomisine Acilen Ve En İyi Şekilde Yardım İçin En İyi Hazırlanan Kurum Olduğunu Belirtti.

G7’nin “Ukrayna’ya Makroekonomik, Düzenleyici Ve Yolsuzlukla Mücadele Konusundaki Zorlukları Ele Almak İçin Hızlı Teknik Yardımları Seferber Etmeye Kararlı” Olduğunu Belirtti.

24 Mart 2014'te, G7; Rusya Federasyonu’nun, Kırım’ı İlhakını Resmi İlânına, Hollanda’daki Lahey’deki Catshuis’de Hollanda Başbakanlık Resmi İkametgâhında Acil Bir Toplantı Düzenledi.

Bu Yer, Tüm G7 Liderleri, Hollanda'nın Ev Sahipliği Yaptığı 2014 Nükleer Güvenlik Zirvesine Katılmak Üzere Hazır Orada Bulunduklarından Seçildi.

Bu Zirve, G7 Ülkesi Olmayan Bir Ülkede Gerçekleşen Ve Ev Sahibi Ülke Liderinin Zirveye Katılmadığı İlk Toplantıdır.

4 Haziran 2014'te Brüksel’deki G7 Zirvesindeki Liderler Moskova’yı, Ukrayna’nın Egemenliğini “Sürekli İhlal Ettiği” İçin Ortak Açıklamasında Kınadılar Ve Rusya’ya Daha Fazla Yaptırım Yapmaya Hazır Olduklarını Belirtti. Bu Toplantı, Rusya’nın Mart Ayında Kırım’ı İlhakının Ardından G8’den Çıkarılmasından Bu Yana Yapılan İlk Toplantı Oldu.

Yıllık G7 Liderleri Zirvelerine Hükûmet Başkanları Katılır. G7 Başkanlığını Yürüten Üye Ülke, Yılın Zirvesini Düzenlemek Ve Ev Sahipliğinden Sorumludur. Yıllık Seri Zirveler, Zirveler İçin Ev Sahibi Ülke Dizisinin Zaman İçinde Ve Serilerde Tekrar Ettiği Gibi, Tartışmalı Bir Şekilde Farklı Kronolojik Olarak Ayrıştırılabilir. Genellikle Her Yıl Bir Ülke Zirveye Ev Sahipliği Yapar.

 

1976 - G20 ÜLKELERİ - GROUP OF 20,

1975 yılında Fransa’nın Rambouillet şehrinde, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık,  

FransaİtalyaAlmanya ve Japonya’nın, Devlet/Hükümet Başkanları Düzeyinde Katıldığı Bir Toplantı Düzenlenmiştir. 1976'da San JuanPorto Riko’da Kanada’nın Da Katılımıyla G7 Ortaya Çıkmıştır.

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, Dünyanın En Büyük Ekonomileri Arasında Yer Alan 19 Ülkeden Ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Oluşuyor Ve Genel Olarak *Group Of 20* Kavramının Kısaltması Olan G20 Adıyla Bilinir.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve +Avrupa Birliği Komisyonu Oluşturuyor.

G20'ye Üye 19 Ülkenin Hepsinin Millî Geliri Dünyada İlk 31'de Yer Alıyor. İspanyaİsviçre

NorveçİranTayvan Ve Venezuela Ekonomik Olarak Bazı Üyelerden Daha Büyük Olmalarına Rağmen G20'de Bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği Ülkesi De, G20'de Bağımsız Olarak Değil Sadece Ab Komisyonu Olarak Temsil Ediliyor.

G20 Ülkeleri Dünya Ekonomisinin Yüzde 85'ini Oluştururken, Dünya Ticaretinin Yüzde 80'ini Gerçekleştiriyor. G20 Ülkelerinin Nüfusu İse Dünya Nüfusunun Üçte İkisine Denk Geliyor. G20 Toplantılarında, Uluslararası Finansal İstikrarın Arttırılmasına İlişkin Görüşme Ve Çalışmalar Yapılıyor.

Maliye Bakanları Ve Merkez Bankası Başkanlarından Oluşan G20, Şimdiye Dek Sadece Yedi Kez Devlet Başkanları Düzeyinde Bir Araya Geldi. G20 Devlet Başkanları Onuncu Kez Türkiye'nin Antalya Şehrinde Toplandı.

1979 - ÇİN'E AÇILAN KAPI

Schwab, Deng Xiaoping’in İlk Ekonomik Reformlarını Büyük Bir İlgiyle Takip Etti Ve 1979’da Çin Halk Cumhuriyeti’nden Bir Heyet İlk Kez Davos Sempozyumuna Katıldı. Aynı Yılın İlerleyen Saatlerinde Schwab, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Başkanı'nın Daveti Üzerine Çin'e İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi Ve Çin'i Ziyaret Eden 20 Avrupalı ​​CEO'dan Oluşan Bir Forum Heyetine Liderlik Etti.

Schwab, Deng Xiaoping’in İlk Ekonomik Reformlarını Büyük Bir İlgiyle Takip Etti Ve 1979’da Çin Halk Cumhuriyeti’nden Bir Heyet İlk Kez Davos Sempozyumuna Katıldı. Aynı Yılın İlerleyen Saatlerinde Schwab, Çin Sosyal Bilimler Akademisi Başkanı'nın Daveti Üzerine Çin'e İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi Ve Çin'i Ziyaret Eden 20 Avrupalı ​​CEO'dan Oluşan Bir Forum Heyetine Liderlik Etti.

 

 1987 - EUROPEAN MANAGEMENT FORUM & WORL ECONOMİC FORUM

Dünyada Soğuk Savaş'ın Sona Ermesinin Başlangıcında Avrupa Yönetim Forumu, Küresel Üyeliğini Ve Ekonomik Politikanın Faaliyetlerinin Ön Saflarında Yer Aldığını Yansıtmak İçin Adını Dünya Ekonomik Forumu Olarak Değiştirdi.

 

 1988 - YUNANİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDAKİ SAVAŞIN ÖNLENMESİ

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik 1988'de savaşa dönüşme aşamasındayken Davos'ta Türkiye Başbakanı Turgut Özal ile Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreou arasındaki kişisel görüşmeler, çatışmayı önleyecek kadar güven oluşturdu. 1986'da Davos'taki ilk karşılaşmalarının ardından iki lider, Klaus Schwab'dan Atina ve Ankara'ya hazırlık ziyaretinin ardından Davos'a döndü. Davos 1988'de ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan Davos Bildirisi'ni müzakere ettiler ve imzaladılar. Özal, Schwab'a daha sonra yaptığı açıklamada, Papandreu ile iki yıl önce Davos'ta görüşmeseydi savaş kaçınılmaz olacaktı dedi.

1990 – DOĞU & BATI ALMANYA BİRLEŞTİ

Almanya'nın Yeniden Birleşmesi Ve Yeni Bir Bütünleşik Avrupa İçin Davos Devrede.

Ekim 1989'da, Doğu İle Batı Arasındaki Ayrım Ve Soğuk Savaş'ın Keskin Sembolü Olan Berlin Duvarı Yıkıldı. 3 Ekim 1990'da Almanya Yeniden Birleşti.

Doğu Ve Batı Alman Parlamenterlerinden Ve İş Adamlarından Oluşan Gayri Resmi Bir Grup Olan Davos'taki Tartışmalarla Teşvik Edilen Alman Demokratik Cumhuriyeti İçin Bir Parasal İstikrar Programı Çağrısı Yapmak Üzere Güçlerini Birleştirdiler. Bu Girişim, Batı Ve Doğu Almanya'nın Ekonomik Olarak Yeniden Birleşmesinin Temelini Oluşturdu.

 

 1992 – MANDELA VE APARTHEİD'İN SONU

Hapishaneden Tahliye Edilen Apartheid Karşıtı Lider Ve ANC - Afrika Ulusal Kongresi Başkanı Nelson Mandela, Başkan FW’de Klerk Ve Kwazulu Baş Bakanı İle Güney Afrika Dışındaki İlk Kez Ortak Bir Görünüm Yaptı. Mangosuthu Buthelezi. Güney Afrika’nın Dönüşüm Sürecindeki Üç Kilit Oyuncunun Buluşması, Farklılıklara Rağmen, Ülkeyi Demokrasiye Doğru İlerletme Taahhüdünü Paylaştıklarını Gösterdi. Mandela Ve de Klerk Arasındaki El Sıkışması Apartheid'in Sonunu Simgeliyordu.

 

 1998 - G20'NİN DOĞUŞU

Finansal Krizin Ardından Küresel Finans Sisteminde Reform Yapmak Ve Ardından Gelişen Piyasaları, Özellikle De Asya'yı Etkilemek, Avrupa İçin Çok Önemliydi. Davos'ta, Katılımcılar, Önemli Gelişmekte Olan Ülkeleri Sürece Dâhil Etme İhtiyacını Vurguladılar.

Fikirlerden Biri, Yarısı Gelişmiş Ekonomiler Ve Diğer Gelişmekte Olan Ülkeler Olmak Üzere 20 Ülkeyi İçerecek Bir Yapı Oluşturmaktı. G20 Olarak Bilinen Bu Toplantı Daha Sonra 1998'de Almanya'nın Bonn Kentinde Yapıldı. Katılım Maliye Bakanlarıyla Sınırlıydı Ve Kapsamı Küresel Finansla Sınırlıydı.

Sonraki Yıllarda Klaus Schwab, Diğerlerinin Yanı Sıra G20 Toplantısını Zirveye Çıkarmayı Önerdi. Bu Nihayet 2008'de ABD'nin Washington DC'de Küresel Ekonomik Krizin Etkilerini Ele Almak İçin Bir G20 Zirvesine Ev Sahipliği Yaptığı Sırada Gerçekleşti. Eylül 2009'da Pennsylvania, Pittsburgh'da Bir Araya Gelen Dünya Liderleri, Küresel Ekonomi Politikasını Koordine Etmek İçin Ana Forum Olarak G20'nin G8'in Yerini Alacağını Duyurdu.

 

 1999 - KOFİ ANNAN VE KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ

Kofi Annan ve Küresel İlkeler Sözleşmesi; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ve Klaus Schwab, görüşmesinde “Sorumlu Küresellik” olan Yıllık Toplantının öncesinde, iş dünyasının sosyal sorumluluğunu vurgulamak için küresel bir çabayı desteklemek için katılımcıları nasıl toplayacaklarını tartıştılar. Bu, yaklaşık 10.000 şirketin kabul ettiği on etik ilkelerden oluşan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin doğuşuydu.

 

 2000 - BİLL CLİNTON & GAVI - KÜRESEL AŞI VE BAĞIŞIKLAMA BİRLİĞİ

Milenyumun-2000.Yılı Başında 30. Yıllık Toplantı Birçok Nedenle Çok Özeldi. Bunların En Önemlisi, Siyasi Ve Ticari Liderlerin Yüksek Kalibreli Katılımıydı ve İlk Kez Bir ABD Başkanı Bill Clinton, Davos'a Geldi.

Bu 2000. Yıl Toplantısı'nda GAVI - Global Alliance For Vaccines And Immunization, Küresel Aşı Ve Bağışıklama Birliği Doğdu. GAVI'nin İlk Destekçileri Arasında, 1996'dan Beri Düzenli Bir Davos Katılımcısı Olan Microsoft'un Kurucusu Bill Gates de Vardı. 2018'de GAVI 700 Milyon Çocuğa Ulaşarak 10 Milyondan Fazla Ölümü Önledi. Arkasından Gelen Diğer Davos Sağlık Lansmanları Arasında Küresel Yardımlar, TB Ve Sıtma İle Mücadele Fonu (2002) Ve Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (2017) Yer Aldı.

https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles/united-states-america

 

 2002 - "DAVOS" 11 EYLÜL'DEN SONRA NEW YORK'TA

Dünya Ekonomik Forumu, 11 Eylül Terör Saldırısından Sonra Amerika Birleşik Devletleri Ve Şehir Halkı İle Dayanışma Göstermek İçin Yıllık Toplantısını New York'ta Gerçekleştirdi -Tarihinde Davos Dışında Gerçekleştiği Tek Toplantı.

 

 2005 – KÜRESEL CİNSİYET UÇURUMU RAPORU

2005 Forumu, Kadının Güçlenmesi: Küresel Cinsiyet Uçurumunu Ölçmek Dönüm Noktası Çalışmasını Başlattı. Cinsiyet Eşitliğini Değerlendirmeye Yönelik Bu Çaba, Forum'un 2006 Yılında Sunduğu Ve Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu'ndan Sonra En Yakından Analiz Edilen Yıllık Kıyaslama Egzersizlerinden Biri Haline Gelen Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu'na Yol Açtı. Hepimiz Boşluğu Takip Ederken, Forum, Çeşitli Ülkelerde Eşitlik Yolunda İlerlemeyi Hızlandırmak İçin Hükümetler Ve İşletmelerle Birlikte Çalışan Artan Sayıda Görev Gücü Çalıştırmaktadır.

 

 2007 - YAKLAŞAN BİR KRİZ & KÜRESEL RİSK RAPORU

2007 ilerledikçe, küresel finans sistemi, özellikle ABD ekonomisi ve emlak piyasası hakkında endişeler arttı. Forum'un o yılki Küresel Risk Raporu, varlık fiyatlarındaki bir patlamanın dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük risklerden biri olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bu arada, nihayetinde Dördüncü Sanayi Devrimi'nin temelini oluşturacak teknoloji devrimi yolunda gidiyordu.

 

 2012 - GENÇ LİDERLERİ BÜNYESİNE KATMAK

20'li Yaşlarındaki Genç Liderleri Ortaya Çıkarmak İçin Global Shapers'tan Davos'a Varış, Olağanüstü Liderler Olan Gençlik Endişelerinin Ele Alınmasının Önemini Vurguladı.

Forum, Bölgesel Toplantılarında Yeni Yerleri Ziyaret Etti Ve Kapsamını Genişletti. Doğu Asya Toplantısı İlk Kez Bangkok'ta, Afrika Dünya Ekonomik Forumu İse Etiyopya'nın Addis Ababa Kentinde Gerçekleştirildi. Ortadoğu, Kuzey Afrika Ve Avrasya İle İlgili İlk Dünya Ekonomik Forumu İstanbul'da Toplandı. Kasım Ayında, Hindistan'ın Ulusal Başkent Bölgesi, Gurgaon'da Hindistan Dünya Ekonomik Forumu Düzenlendi. Kasım Ayında Dubai'deki Küresel Gündem Zirvesi'nde Forum, Bölgesel Kuruluşlar Arasında İşbirliği Yoluyla Küresel Yönetişimi Güçlendirmek İçin Bir Platform Olan Bölgesel Kuruluşların Liderlerinin Açılış Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı.

2014 -  Https://Tse.Bitnation.Co/   - Kuruluşu: 14.Temmuz.2014

Bitnation'ın Kurucusu Susanne Tarkowski Tempelhof, Babasının On Yıldır Vatansız Kaldığı Fransız-İsveçli Bir Ailede Büyüdü. O Esinlenerek Blockchain Teknoloji Ve Bitcoin İçine Uzatmak İçin Onu İlham Eğitim Ve Ulusal Güvenlik Kademeli Olarak, Modern Omurgası Kavramları Dönüştü, Başlangıç Şirket Bitnation. Bitnation, 14 Temmuz 2014'te Tempelhof Tarafından Kuruldu.

 

 2016 - DİJİTAL ÇAĞ & DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ

Teknoloji İnsanlığı Bir Dönüm Noktasına Getirdi. Milyarlarca Sıradan İnsanın Cebinde Bir Süper Bilgisayar Taşıdığı Bir Zamanda Klaus Schwab, Dijital Çağın Geniş Kapsamlı Etkisini Tanımlamak İçin Dördüncü Sanayi Devrimi Terimini Kullandı. Davos 2016'nın Teması Ve Kitabının Konusuydu, Derin Etik Soruları Gündeme Getiren, İşletmelerin Ve Toplumların Eşi Görülmemiş Bir Dönüşümü için Görüşmeler Yapıldı.

Hükümetlerin Ve İşletmelerin Ayak Uydurmasına Yardımcı Olmak İçin Dünya Ekonomik Forumu, Dördüncü Sanayi Devrimi Ağının Merkezini Kurdu. Dünya Çapında 100'den Fazla İşletme Ve Hükümetle Çalışan Ağ, Tüm Toplum İçin Risklerini En Aza İndirirken Faydalarını En Üst Düzeye Çıkaran Yeni Teknolojiler İçin Birlikte Yeni Politikalar Tasarlamaya Odaklandılar. Ağ, Yalnızca İki Yıl İçinde, Dronları Ve Ticari Uçakları Destekleyen Dünyanın İlk Çevik Hava Sahası Düzenlemesinin Geliştirilmesine Yardımcı Oldu, Yapay Zekâ Çözümleri İçin Hükümet Satın Alma Yönergelerini Başlattı Ve Kişisel Veri Politikası Geliştirdi. Forum Liderliğindeki Dört Merkez Ve Yaklaşık 10 Ortaklık Merkezinde 45'in Üzerinde Proje Geliştirilmektedir.

 

2018 - GERÇEK BİR PANEL

2018 Toplantısının Eş Başkanları Kendi Başlarına İstisnai Liderlerdi:

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow;

Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı (CERN) Genel Direktörü Fabiola Gianotti; ENGIE Group İcra Kurulu Başkanı Isabelle Kocher;

IMF Genel Müdürü Christine Lagarde; IBM İcra Kurulu Başkanı Ginni Rometty; Hindistan'daki Mann Deshi Mahila Bank Ve Mann Deshi Vakfı'nın Kurucusu Ve Başkanı Chetna Sinha; Ve Norveç Başbakanı Erna Solberg. Birlikte, Davos Eş Başkanlarının İlk Kadınlardan Oluşan Paneli Gerçekleştirdiler ve #Metoo Hareketinin Şok Dalgalarını Yaymaya Devam Ederken Güçlü Bir Mesaj Gönderdiler.

2018 Yılı, Siyasi Katılım Düzeyi Açısından Dikkate Değerdi: Devlet Başkanları Arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ve Ardından İngiltere Başbakanı Theresa May Vardı.

Jeopolitik cephede, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Makedon Başbakanı Zoran Zaev ile Görüştü Ve Bölgede Uzun Süredir Devam Eden Bir İsim Anlaşmazlığında Dostane İlerlemenin Bir Parçası Olarak Bir Otoyolun 'Dostluk' Adını Değiştirmeyi Kabul Etti.

 

2019 - DOĞANIN ACİL DURUMU İKLİM VE KARBON EMİSYONU

Genç İklim Aktivisti Greta Thunberg, Saygıdeğer İngiliz Yayıncı Sir David Attenborough Ve Primatolog Jane Goodall, Çevre Krizinin Acil Olduğunu Belirterek Davos 2019'da Gündemde Olmasını Sağladı.

Davos'un Ötesinde, Dünya Ekonomik Forumu'nun İklim Girişimi, Kamu Ve Özel Sektör İşbirliği Yoluyla Küresel İklim Eyleminin Ölçeklendirilmesini Ve Hızlandırılmasını Destekliyor. Buna, Düşük Karbonlu, İklime Dirençli Bir Ekonomiye Geçiş Yapmaya Adanmış Küresel Bir İş Liderleri Ağı Olan CEO İklim Liderleri İttifakı Ve CO2 Emisyonları İçin Denizcilik Ve Havacılık Dâhil Endüstrileri Net Sıfır Yapmayı Amaçlayan Misyon Mümkün 2050 Yılına Kadar.

2019 Aynı Zamanda Bir Mültecinin Eşbaşkan Rolünü Üstlendiği İlk Yıl Oldu: Muhammed Hassan Mahmud Somali'deki Çatışmadan Kaçtı Ve Kenya'daki Bir Mülteci Kampında 20 Yıl Geçirerek Bu Adaletsizliği Sona Erdirmek İçin Harekete Geçti.

 

 VE GELDİK 2019 YILINA & COVID-19’a

Dünya Ekonomik Forumu Ve Saik Galler Prensi Tarafından Büyük Sıfırlama Eylemi Başlatıldı. 50. Dünya Ekonomik Forumunda Klaus Schwab ve Prens Charles, Dünyanın Mükemmel Bir Sıfırlamaya ihtiyacı olduğunu anlattı. Anlatamadıkları İçin Podcast'i Dinleyin Dediler.

(-Podcasting, Çoğunlukla Dizi Hâlindeki Dijital Medya Ürünlerinin (Radyo Programları, Videolar Vs.) İnternet Üzerinden -Genellikle Feed (Bildirim) Yoluyla- Bilgisayar Ve Taşınabilir Cihazlara (Cep Telefonu, Tablet Vs.) İndirilebilecek Şekilde Yayınlanması. Bu Şekilde İndirilmiş Dosyalara İse Podcast Denir.-)

 

Dünya Ekonomik Forumu

Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab,

"COVID-19 Krizi Bize Eski Sistemlerimizin 21. Yüzyıla Artık Uygun Olmadığını Gösterdi" "Kısacası, Mükemmel Bir Sıfırlamaya İhtiyacımız Var." Dedi.

Dünya salgın hastalıktan kurtulurken daha iyi bir kapitalizm biçimi aramak. Bu Teklif

BM, IMF ve Microsoft, Mastercard ve BP Şirketleri Tarafından Memnuniyetle Karşılandı Ve (-*Podcast'lere Abone Olun*: World Vs Virus ve The Great Reset.-) Denildi.

Bu da Demektir ki: Bundan Böyle *Yeni Dünya Düzeni Kurucuları* Yapacakları Bütün İletişimlerini *Sosyal Medya ve Podcast* Üzerinden Paylaşacaklar ve Bunun Otokontrolü de Kendilerinde Olacak. (-Google, Facebook, Twitter, Youtube ve Diğerlerinin Rakipsiz Engellenemez Pozisyonları Düşünülürse, Durum Daha İyi Anlaşılır.  

 

*CORONAVİRUS-COVİD-19*

Literatürdeki Adıyla *Coronavirus-Covid-19* Salgını, Küresel Çaptaki Çok Boyutlu Sonuçlara Yol Açtı Ve Sadece Tıbbın Konusu Olmaktan Çıktı. Bugüne Kadar Teknolojinin, Ticaretin, Savaşların Yumuşak Ya da Sert Güç Unsurlarının Tam Anlamıyla Gerçekleştiremediği “Tek Tip İnsan” Esaslı Yeni Bir Dünya Düzeninin, Sisteminin Bu Virüsle Gerçekleştirileceği İddiaları Ve Bunun Günlük Hayata Yansımaları Ciddi Ciddi Tartışılmaya Başlandı.

11 Eylül’le Zirve Yapan, Sonrasında Eski Gücünü Kaybeden, ABD Hegemonyası Altında *Tek Kutuplu Dünya’yı* Hedefleyen Bu Senaryoda Görünen O Ki Araçların Adı, Boyutu Değişmiş Ve Etki Sahası Daha da Genişlemiştir.

ABD Kaynaklı Ya Da Dünyanın Değişik Yerlerindeki Küreselcilerle Bağlantılı Stüdyolarda Hazırlanan Filmlerde Sıkça Görülen Uzaylılar, Uzaydan Gelen Meteor Tehditleri, Yerkürenin Aşırı Isınmasıyla Ortaya Çıkan Küresel Yıkım Ve Ölümcül Virüsler Karşısında, Milletlerin Ortak Bir Liderlik Etrafında Birleşerek Oluşturdukları Kriz Masası Yeni Dünya Düzeni Kurucularının Oturduğu Masadır.!

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun 50. Yıllık Toplantısı Bir Kez Daha “Paydaş Kapitalizmi” Ve Mevcut Çağdaki Önceliklerini Zorlayacak: Paris Anlaşması Ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik İlerlemeyi Takip Etmede Hükümetlere Ve Uluslararası Kurumlara Yardımcı Olacak Ve Teknoloji Ve Ticaret Yönetişimiyle İlgili Tartışmaları Kolaylaştırır.


 Ocak 2020 WORL ECONOMİC FORUM, DAVOS

2020 - Uyumlu ve Sürdürülebilir Bir Dünya için Paydaşlarla Birlikte, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Kapsamında, 50.Dünya Ekonomik Forumu & 4.Sanayi Devrimi İle İlk Kez Tamamen Sanal Sürdürülebilir Kalkınma İsteniyor.

Covid-19 Krizi Ve Neden Olduğu Siyasi, Ekonomik Ve Sosyal Aksamalar, Karar Alma İçin Geleneksel Bağlamı Temelden Değiştiriyor. Sağlık Ve Finansından Enerji Ve Eğitime Kadar Birçok Sistemin Tutarsızlıkları, Yetersizlikleri Ve Çelişkileri, Yaşamlar, Geçim Kaynakları Ve Gezegen İçin Küresel Bir Endişe Bağlamında Her Zamankinden Daha Fazla Açığa Çıkıyor. Liderler, Orta Ve Uzun Vadeli Belirsizliklere Karşı Kısa Vadeli Baskıları Yöneterek Kendilerini Tarihi Bir Dönüm Noktasında Bulurlar.

Toparlanmayı Şekillendirmek İçin Eşsiz Bir Fırsat Penceresine Girdiğimizde, Bu Girişim, Küresel İlişkilerin Gelecekteki Durumunu, Ulusal Ekonomilerin Yönünü, Toplumların Önceliklerini, İş Modellerinin Doğasını Ve Yönetimi Belirleyen Herkese Bilgi Sunacak İçgörüler Sunacaktır. Küresel Bir Müşterek. Forum Topluluklarında Yer Alan Liderlerin Vizyonu Ve Engin Uzmanlığından Yola Çıkan Büyük Sıfırlama Girişimi, Her İnsanın Onurunu Onurlandıran Yeni Bir Sosyal Sözleşme İnşa Etmek İçin Bir Dizi Boyuta Sahiptir.

 

BU TOPLANTININ ÖZET GÖRÜŞLERİ

#Profesör Klaus Schwab;

*İnsanlığın bir dönüm noktasındayız - içinde bulunduğumuz durumun tarihsel önemini küçümsememeliyiz*

#Carlos Alvarado Quesada;

-Daha iyi inşa etmek istiyorsak, geriye bakmamıza gerek yok… Ocak 2020'de olduğumuz gibi bir gezegen olmak için - ileriye bakmalıyız yepyeni bir gerçekliğe*

#Akanksha Khatri;

*Yaklaşan biyolojik çeşitlilik krizini ele alabilir ve ekonomiyi milyonlarca iş yaratacak ve koruyacak şekilde sıfırlayabiliriz*

*Doğa-pozitif çözümlere geçerek gıda kaynaklarımızı koruyabilir, altyapımızı daha iyi kullanabilir ve yeni enerji kaynaklarından faydalanabiliriz* Görüşleri Paylaşıldı.

SON SÖZ: MÜKEMMEL BİR SIFIRLAMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Dünya Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab,

"COVID-19 Krizi Bize Eski Sistemlerimizin 21. Yüzyıla Artık Uygun Olmadığını Gösterdi" "Kısacası, Mükemmel Bir Sıfırlamaya İhtiyacımız Var." Dedi.

Schwab, "İnsanlar, Kendilerine İhanet Ettiğine İnandıkları Ekonomik 'Elitlere' İsyan Ediyor Ve Küresel Isınmayı 1,5 ° C İle Sınırlı Tutma Çabalarımız Tehlikeli Bir Şekilde Yetersiz Kalıyor,"

"Dünya Böylesine Kritik Bir Dönüm Noktasındayken, Bu Yıl Şirketler Ve Hükümetlerin Amacı Ve Puan Kartlarını Yeniden Hayal Etmek İçin Bir" Davos Manifesto 2020 "Geliştirmeliyiz. Dünya Ekonomik Forumu 50 Yıl Önce Kuruldu Ve Önümüzdeki 50 Yıl İçin Katkıda Bulunmak İstediğimiz Şey Budur. "

https://www.weforum.org/agenda/2019/12/world-economic-forum-davos-at-50-history-a-timeline-of-highlights/

@#ÖkkeşBölükbaşı ©#MedyaGünebakış

Ökkeş Bölükbaşı, İstanbul-Haziran.2021-okkesb61@gmail.com, http://www.medyagunebakis.com/ - okkesb@turkfreezone.com,

Diğer Haberler

 • DARBE KİMDEN GELİRSE GELSİN KARŞIYIZ..
 • TRABZONLULAR BİRLEŞİNİZ
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI…
 • KUL VE MAHLÛKAT HAKKI..
 • ADAM OLMAK–OLAMAMAK VE GAZETECİLİK
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI..
 • DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFET
 • TrabzonSporKlübü

  Nasa

  Kentim_İstanbul

  Doga_İcin_Sanat

  ABD_USA

  Department_State

  TelerehberCom

  Google_Blog

  Kemencemin_Sesi

  Kafkas_Music

  Horon_Hause

  Vakıf_Ay

  Dogal Hayatı_Koruma

  Seffaflık_Dernegi

  Telerehber

  Sosyal_Medya

  E-Devlet

  Türkiye Cumhuriyeti

  BACK TO TOP